Ydelser og priser

AFKLARINGSSAMTALE
GRATIS

1. afklaringssamtale i telefonen er altid gratis.

Ring på telefon 70 60 59 10 alle hverdage mellem kl. 8-15.

RÅDGIVNING
2.500,-

Rådgivningen foregår enten ved personligt fremmøde i København eller Odense 

Du kan også få rådgivningen over telefon.

3 TIMERS AD HOC. ÅDGIVNING
7.500,-

Er du klient og i et forløb, betaler du kun for den reelle tid, som du bruger. Du forudbetaler for at ringe, skriver – vores kontakt med myndigheder – og alt kommunikation, vurdering mm. 

Vi tager ikke for pr. påbegyndt kvarter.

TVÆRFAGLIGT MØDE
Med børnesagkyndig og særlig rådgiver
3.500,-

Ønsker du kun vejledning og rådgivning om dine børn, fx forældremyndighed, bopæl og samvær – så er det denne form for møde du skal booke. Det er et møde med en børnesagkyndig og særlig rådgiver på det juridiske i børnesager. Vi kommer hele vejen rundt.

TVÆRFAGLIGT MØDE
Med advokat og særlig rådgiver
5.500,-

Drejer din sag sig både om økonomi og børnedelen, kommer du bedst fra start med denne mødetype.
Det er et møde med en familieretsadvokat og særlig rådgiver på børneområdet. Rådgivningen kan fx handle om bodeling, økonomi, ægtefældebidrag og alt om børnene – forældremyndighed, bopæl og samvær.

AKUT RÅDGIVNING UDEN FOR ALM. ÅBNINGSTID
5.000,-

Uden for alm. telefontid, (åbningstid er alle hverdage fra kl. 8-15) koster det 5.000,- for rådgivning.
Du kan ringe for akut rådgivning på 70 60 59 10 – tryk 0.

Vi anbefaler dog, at du ikke benytter dig at akut rådgivning, hvis det kan vente til inden for alm. åbningstid.

MÆGLINGSMØDE
Kontakt og hør mere

Vælger I et mæglingsmøde, kan løsningen være lige om hjørnet, og det giver ro på alle, både forældre og børn, når de skriftlige aftaler er på plads. Måske får man ikke alle sine ønsker indfriet i en kommende aftale, men begge parter får et væsentligt aftryk i aftalen, og man opnår hurtigt ro omkring situationen og kan bruge sine ressourcer på andet end opslidende sagsforløb.

Afklaringssamtale i telefonen er altid gratis

Rådgivning 2.500,- pr. time. 

Er du i et klientforløb, betaler du kun for den reelle tid, som du bruger ekskl. Kontormøder bookes pr. time. Sags- og materialegennemgang, svar på høringer, skrivelser, telefonsamtaler og mailkorrespondance mm: er pr. anvendt tid.

Bistand som partsrepræsentant ift. Familieretshuset/kommunen eller bisidder til afhøring hos politiet er fast pris.

Kriseramt Far er med dig hele vejen

Vi tilbyder rådgivning før, under og efter skilsmissen. Der kan nemt gå et halvt får før din sag kommer for retten, og undervejs i denne proces, er det vigtigt at du ikke laver fejltrin der kan afgøre sagen før den, kommer for retten, men holder børnene i fokus. Derfor tilbyder vi rådgivning i kommunikation og samarbejde undervejs i forløbet, og arbejder hen mod en helhedsorienteret løsning.

Gratis advokatanbefaling - hele landet

Hvis din sag ender i Familieretten, hjælper jeg dig med det rigtige valg af advokat. Jeg kan anbefale Familieretsadvokater i hele landet. Men for at finde den rigtige advokat til dig, er det vigtigt, at jeg kender til din sag, da en advokat ikke bare er en advokat – det skal være den rigtige med din fornødne ekspetise og erfaring.

Priser

Prisen er 2.500 kr. i timen inkl. moms inden for åbningstiden alle hverdage kl. 8-15. Uden åbningstid er der 100 procent tillæg. ProAdviser afregner i et klientforløb kun for det reelle tidsforbrug og ikke pr. påbegyndt halve eller hele time. 
Afregning af partsrepræsentation u forbindelse med Familieretshuset/kommune og bisidder ved politiet er særskilt. 

Betalingsbetingelser

Fra det øjeblik du er informeret om datoen for mødet i Familieretshuset/kommunen eller på kommunen, booker ProAdviser mødet i egen kalender og afsætter dernæst dagen/tiden til dette. Der vil være en del forberedelse ifm. mødet og aflyser du ProAdviser som partsrepræsentant, vil du derfor være forpligtet til at betale det fulde beløb.

Aflyser Familieretshuset eller kommunen mødet, er du ikke forpligtet til at betale andet end én times pris ved aflysning. Der er ikke fri proces til Familieretshuset/kommunen eller retshjælp og heller ikke til en sag, hvor der er en partsrepræsentant på i Familieretshuset/kommunen. Ved fri proces forstås, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene, hvilket ikke gør sig gældende i Familieretshuset og kun i kommunen i særlige sager.

Betalingsoplysninger

Danske Bank

Reg. 4363
Konto 3168278411


IBAN kontonummer:
DK8030003168278411


BIC (SWIFT-adresse)
DABADKKK

PARTSREPRÆSENTANT

Hvis jeg påtager mig din sag som partsrepræsentant, er det forskelligt, hvad prisen er alt afhængig af, hvor meget tid jeg bruger.

Jeg tager ikke pr. påbegyndt time eller kvarter – men udelukkende for den reelle tid, som jeg bruger.

Timeprisen er DKK 2.500,- inkl. moms.

FAMILIERETSHUSET & KOMMUNEN

Vi tager med i Familieretshuset i hele landet. Det er forskelligt, hvad det koster – hvor i landet det er. Du får en samlet pris, som du på forhånd godkender.


Et eksempel er 6.500,- for at vi tager med i Familieretshuset i København. Prisen er inkl. transport til og fra FRH. i et møde som ofte er op til to timer.

Scroll to Top