Krisecenter for mænd

Krisecenter for mænd - ny lov

Den 4. april 2024 vedtog Folketinget Ligestillingsministerens lovforslag om at give voldsudsatte mænd ret til at tage på krisecenter på lige fod med kvinder. Vedtagelsen af lovforslaget er et stort skridt i den rigtige retning mod, at sikre mænds rettigheder i sager med vold i nære relationer.

Hos Kriseramt Far hjælper vi dig gerne på vej, og finder det rigtige match for dig. Har du brug for hjælp til at søge støtte eller ret til ophold, hjælper vi dig

mand holder i hånd med dreng

Hvad betyder det?

Lovforslaget betyder helt konkret at mænd/fædre, som har været udsat for vold i nære relationer, fra den 1. juli 2024 har lige muligheder for at tage på krisecenter som kvinder. Dette indebærer også muligheden for at være ledsaget af eventuelle børn og få adgang til psykologhjælp til dem selv og deres børn. Det formodes, at krisecentre fortsat vil være kønsopdelte, hvorfor de eksisterende kvindekrisecentre stadig udelukkende er til kvinder.

Et krisecenter for mænd tilbyder støtte og midlertidig bolig til mænd i krise, som f.eks. går igennem skilsmisse, økonomiske problemer, eller er udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Et krisecenter for mænd, er generelt for dig, der har svært ved at opretholde en normal hverdag

Hvilken hjælp kan du få?

Der er et stigende behov for krisecentre for mænd, da mange mænd oplever kriser, der kan være svære at håndtere alene. Traditionelt har der været mindre fokus på mænds behov i krisesituationer, hvilket har skabt et hul i de tilgængelige ressourcer. Mænd kan stå over for forskellige former for kriser, herunder skilsmisse, tab af job, økonomiske problemer, og psykiske udfordringer.

Hos Kriseramt Far vil vi blandt andet give dig den støtte du kunne have brug for. Første skridt er altid at række ud. Vi agerer som rådgiver, og står klar til at besvare eventuelle spørgsmål du måtte have, og hjælper blandt andet dig med at søge selve støtten, og mulighed for ophold.

På et krisecenter for mænd vil du få muligheden for at føle dig set, hørt og forstået. Du vil kunne indgå i individuelle samtaler for at bearbejde dine følelser, muligheden for juridisk og økonomisk rådgivning, og generelt blive del af et sikkert bosted, så du kan få den hjælp du har brug for.

Omfattet af forældreansvarslovens

Loven vil medvirke til, at mandekrisecentre bliver omfattet af § 109 i lov om social service. Dette betyder at mandekrisecentre også er omfattet af forældreansvarslovens § 29 b, som er et beskyttelsesværn for børn på krisecentre. Bestemmelsen tager sigte på, at hvis børn opholder sig med den ene forælder på et krisecenter, er udgangspunktet at der ikke fastsættes samvær med den anden forælder – også selvom barnet ikke selv har været udsat for volden. Dette skyldes, at det er forskningsmæssigt belyst, at vold mod en forælder skal opfattes som passiv vold mod barnet. Forældreansvarslovens § 29 b er altså et beskyttelsesværn, som tidligere har taget sigte på kvinder, men nu også rettes mod mænd. Det er en vigtig anerkendelse af, at fædre også kan være udsat for en sådan grad af psykisk og/eller fysisk vold, at det er bedst for barnet ikke at have kontakt med den anden forælder.

At tage på krisecenter er selvfølgelig altid alvorligt og må opfattes som den sidste udvej for en part. Der er dog mange kvinder, som igennem årene har benyttet sig af tilbuddet og vores håb er, at mænd ligeledes vil gribe muligheden. Herunder er forhåbningen at mænd ikke vil betragte et ophold på et krisecenter som tabubelagt, da dette vil forhindre materiel ligestilling. Det er også vigtigt at bemærke, at krisecenteret er forpligtet til at indsende udtalelser til Familieretshuset. Det er vores erfaring, at Familieretshuset tilskriver en udtalelse fra et krisecenter stor vægt.

Indførelsen af mandekrisecentre er hermed et skridt tættere mod målet om at gøre familieret kønsneutralt.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Anmeldelser

Du kan læse alle Kriseramt Fars anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top