Delt bopæl

Delt bopæl – er det en god idé?

I forbindelse med skilsmisse eller samlivsophør, kan I som forældre beslutte at jeres barn skal have bopæl hos jer begge, altså delt bopæl.

Det betyder i praksis, at I er fælles om alle overordnede beslutninger i forhold til barnets daglige liv f.eks. barnets adresse, institution, omfanget af kontakt med hver af forældrene mv.

Den ene forælder kan fx ikke på egen hånd beslutte, hvilken daginstitution barnet skal gå i, eller hvor i landet barnet skal bo.

Delt bopæl kræver, at I indbyrdes kan finde en fælles løsning på, hvordan jeres barns samvær skal være, med den enkelte forælder. I behøver ikke praktisere en 7/7 – ordning ved delt bopæl, eller bo tæt på hinanden, aftalen er helt op til jeres egne betingelser.

Ved delt bopæl kan barnet stadig kun have adresse ét sted.

Rammer for aftalen

Det er vigtigt, at I aftaler klare rammer i forhold til de forudsætninger og forventninger, som hver af forældrene har til den delte bopæl. Skal den f.eks. være tidsbegrænset? Skal den afgrænses til kun at gælde, så længe forældrene bor inden for et afgrænset geografisk område? Skal man kunne flytte inden for et aftalt geografisk område fra barnets skole eller institution? Konsekvensen af en flytning udenfor rammerne er, at den flyttende forælder mister den delte bopæl, og den anden forælder får fuld bopæl.

Myndighedernes rolle

Aftalen kan kun laves af forældrene, og hverken Familieretshuset eller familieretten kan bestemme, at der skal være delt bopæl.

Det kræver, at I som forældre er rigtig gode til at samarbejde, kommunikere og opnå kompromiser hvis nødvendigt. Hvis I har aftalt delt bopæl, kan I ikke få myndighederne til at træffe afgørelse om forhold vedrørende barnet, da det forudsættes at forældrene i fællesskab gør dette.

Ophør af delt bopæl

Delt bopæl kræver enighed mellem forældrene og kan til enhver tid ensidigt bringes til ophør af den ene forælder. Dette kan foregå både skriftligt eller mundtligt. Der vil dog fortsat være delt bopæl til Familieretshuset har truffet en midlertidig afgørelse om bopæl eller familieretten har afgjort sagen.

En aftale om delt bopæl kan – men skal ikke – anmeldes til Familieretshuset, og aftalen om delt bopæl vil så blive registreret i CPR.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Rasmus

Efter at konflikterne med Rasmus´ ekspartner over 1,5 år var vokset til en uløselig knude, sad Rasmus i en situation, han selv beskriver som uoverskuelig. Heldigvis fik han Kriseramt Far med som partsrepræsentant, og nu har han igen fået mod på tilværelsen og nye kræfter til at kæmpe for sin datter.
Læs hele Rasmus´s historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top