Samværsordning

Når det kommer til samværsordninger, kan følelserne nemt løbe højt, og det kan derudover også være ret så udfordrende for forældre, at navigere i hvordan processen skal forløbe sig, men måske også i hvordan man skal tolke de juridiske aspekter.

Hos Kriseramt Far hjælper vi dig, og sørger for alt det rådgivende. Vi tilbyder vejledning, støtte, og har den nødvendige viden, til at hjælpe dig med, at få en fair og retfærdig samværsordning for barnet.

En samværsordning refererer til de aftaler, der er indgået mellem forældre eller værger om, hvornår og hvordan en ikke-bopælsforælder (samværsforælder) kan tilbringe tid (samvær) med sit barn efter en separation eller skilsmisse. I nogle familier kan sådan en ordning, hvor barnet bor mere hos den ene forælder hjælpe til at skabe ro og stabilitet.

Når man taler om samvær så ser man over en 14 dages periode. Hvis man har samvær i 4 ud af 14 dage, så hedder det en 4/10 ordning.

Hos Kriseramt Far forstår vi vigtigheden af, at sikre det bedst mulige resultat for din sag. Vi kan både yde rådgivende support, men hjælper også til som repræsentant. Skulle din sag desværre ende i familieretten, samarbejder vi med dygtige advokater inden for forældremyndighed, der ligesom os værger om dine interesser

mand holder i hånd med dreng

Info om samværsordning

Som udgangspunkt er der ingen regler for, hvordan og hvor meget samvær jeres barn skal have med samvær forælderen. Omfanget aftaler I selv. Er der dog uenighed, kan Familieretshuset træde ind, og fastsætte samværet. Vurderingen vil tage udgangspunkt i Barnets Tarv samt Forældreansvarsloven

Lige tid kan også kaldes en deleordning og kan være 7/7 2/5 5/2 eller 14/14. Her betales som udgangspunkt ikke børnebidrag.

Hvad er en 7/7 ordning?

Forudsætningen for en 7/7 ordning er, at der er et godt samarbejde. Sørg for ikke at reagere negativt eller eskalere konflikter i kommunikationen.

8/6 er også tæt på ligedeling af tid og er en tilnærmelsesvis deleordning, hvor man som udgangspunkt heller ikke betaler børnebidrag til den anden forælder, hvis forsørgelsespligten er opfyldt. Det kan være dårlig for barnet, da det indebærer et skift i hjemmet – på en hverdag.

8/6 er nødvendigvis ikke en dårlig ordning, det kan også være en god løsning. Det kommer altid an på en individuel vurdering af det enkelte barn. Ved 7/7 kan fredag eller mandag bruges, og fredag betyder jo kun et skift – nemlig hjemmet.

Her kommer barnet også hjem til weekend, hvor man kan nå at lande og lade op og have masser af tid sammen. Mandag kan være en stresset dag for børn, da skolen og hverdagen begynder, og man ikke har tid til hinanden på skiftedagen.

Begrænset samvær

Ved et begrænset samvær, ses tit 4 dage ud af 14 og 5 dage ud af 14. Helt små børn fra 1 – 2 år vil de fleste børnesagkyndige i Familieretshuset ikke anbefale, at have en 7/7 eller deleordning, men i stedet weekendsamvær hver anden uge, fra fredag til mandag morgen, og herudover en overnatning i en hverdag. Der må ikke gå for lang tid mellem samværet – og der skal derfor være et hyppigt samvær med den forælder, der ikke er bopælsforælder.

Ved børn under 1 år anbefales der ofte et samvær, hvor der er samvær 2 ud af 14 dage eller 2 dage per uge, dvs. 4 ud af 14. Ofte vil det også ses, at der kun vil være en overnatning og herudover hyppigt dagssamvær.

Det er dog værd at bemærke, at man også kan se deleordninger med små børn – hvis forældrene kan samarbejde. Børn kan som udgangspunkt klare rigtig meget – også meget samvær, hvis forældrene kan finde ud af at kommunikere, og det allervigtigste for børnene er et godt samarbejde.

Hvis forældrene kan samarbejde, kan stort set alt lade sig gøre. I skal dog være opmærksomme på, hvordan barnet reagerer. Dette vil fagpersoner om barnet også være opmærksomme på – og både dagpleje/vuggestue og sundhedsplejerske skal reagere, hvis de oplever, at barnet mistrives – og underrette dette til kommunen, hvis de oplever en bekymring for barnet.

Barnet har ret til samvær med den forælder, der ikke har barnets bopæl. Det kan være de ovenfor nævnte dage, alt afhængigt af barnets alder, modenhed og konkret vurderet fra sag til sag.

Der er altså ikke noget standard-skema ift. samvær – kun i forbindelse med kontaktbevarende samvær (hvis fx moderen er taget væk med barnet, og faderen ikke kan få skabt en samværsaftale, kan man lave en midlertidig samværsaftale fra Familieretshuset). Der vil dog blive set på, hvem der opretholder barnets hverdag – og sørger for, at barnet kommer i institution og fastholder sin hverdag og vante omgivelser og nærmiljø.

Dette kan du læse mere om på Familieretshusets hjemmeside eller kontakte os for yderligere information. Hvis moderen tager på krisecenter, gælder disse regler normalt ikke. Du vil normalt heller ikke kunne få udleveret børnene gennem Familieretten. Men der ses også tilfælde, hvor der bliver givet kontaktbevarende samvær, også selvom børnene opholder sig på et krisecenter. Det kommer helt an på den konkrete situation. Der kan ikke, som tingene ser ud nu, blive givet et hurtigt overvåget samvær, når børnene er blevet taget væk fra den ene forælder pga. mistanke om vold eller stoffer mm.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Anmeldelser

Du kan læse alle Kriseramt Fars anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top