Om Kriseramt Far

Kriseramt Far består af følgende professionelle partsrepræsentaner

Peter Roed

Professionel partsrepræsentant og rådgiver 

certificeret mediator

Jeg hedder Peter Roed og er initiativtager til Kriseramt Far gennem hjemmesiden her kriseramtfar.dk.  

Jeg kan vejlede og rådgive dig i juridiske aspekter på børneområdet og har en stor
erfaring med egne sager i Familieretshuset, kommunen og andre relevante
myndigheder.

Martin Guldborg

Juridisk konsulent og cand.jur. 

Jeg har 4 års erfaring fra Familieretshuset, hvor jeg har holdt mere end 1000 mæglings-møder eller familieretlige udredninger. Derudover har jeg sagsbehandlet og skrevet
flere hundrede afgørelser om midlertidig- og endelig bopæl, samvær og forældre-myndighed.

Julie Eriksen

Juridisk medarbejder og stud.jur på kandidat

Julie har ikke altid vidst hun ville arbejde med familier – og arbejdet en del år i anklagemyndigheden, før hun begyndte hos Kriseramt Far.

Herudover har vi et stort netværk af de bedste jurister, advokater, socialrådgivere, psykologer/psykoterapeuter med stor erfaring i krisehåndtering, børnesagkyndige med erfaring fra Familieretshuset.

Kriseramt Far har i de seneste to år haft over 3000 opkald fra fædre og forældre – og hjulpet størstedelen videre i deres svære situation.

Motivationen bag Kriseramt Far

Når vi får børn og oplever den kærlighed og omsorg, vil vi gå “gennem ild og vand” for vores børn og give dem den bedste tilværelse som muligt. Det er et projekt vi som regel har sammen som forældre, og de færreste af os forbereder os på at skulle være forældre hver for sig.

Desværre bliver mange par alligevel skilt, og det har selvfølgelig store konsekvenser for forældreskabet og børnene. Nu skal man pludselig til at være forældre på en anden måde, og på en måde man bestemt ikke havde tænkt sig. Hvordan holder man fokus på barnets perspektiv i den situation, og på trods af sine egne følelser?

Jeg Peter Roed havnede selv i en ulykkelig situation efter samlivsophør. Det var en hård periode, hvor jeg på egen krop oplevede en stor magtesløshed i forhold til et system og en lovgivning, som jeg bestemt ikke oplevede varetog mine børns bedste interesser. Jeg havde dengang tillid til at “systemet” og lovgivningen ville tage bedst muligt vare på mine børn og deres behov. Desværre blev det en lang og sej kamp. I en periode på 6 måneder havde jeg stort set ingen kontakt til mine 2 børn. Det var hårdt for børnene og også for mig selv.

Jeg blev udsat for injurierende påstande og fandt ud af hvordan systemet er sat op til at reagere. Selv en undersøgelse ved en børnesagkyndig er ingen garanti, og kan potentielt være mangelfuld og fejlbehæftet. Når man får medhold i en klage er det for sent, da sagsbehandlingstiden er lang og retssagen allerede er slut.

Jeg mødte adskillige advokater i forløbet, og oplevede desværre at flere af dem – inklusiv en af mine egne – kun konfliktoptrappede og derved kun gjorde situationen værre. I en højkonfliktsag kan samarbejdet bryde fuldstændig sammen, men det er stadigvæk vigtigt at blive på sin egen sti og holde den ren. Det handler om at få vendt hele situationen om, så børnene er i fokus og det ikke ender med kønnenes kamp, selvom jeg til hver en tid vil påstå at kvinderne i de fleste sager bliver favoriseret.

Jeg lærte at parkere mine følelser og være konstruktiv og informativ omkring børnene, og jeg har fået en masse viden og erfaringer om lovgivningen og systemet – alt fra Statsforvaltningen til kommunen, Ankestyrelsen, Advokatklagenævnet, psykolognævnet, børnesamtaler, børnesagkyndiges undersøgelser m.m.

Jeg deler min erfaring

Disse erfaringer vil jeg gerne dele med andre, der står i en lignende situation. Jeg kan komme med konkrete råd, og kan også sætte mig ind i smerten og afmagtsfølelsen i forhold til at miste kontakten til sine børn enten delvist eller fuldstændig.

Sammen med mine samarbejdspartnere har jeg været i gennem tunge sager i byretten og landsretten i flere omgange. Derudover har vi også erfaring med fogedretten/Familieretten. Vi har siddet til utallige møder i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) og kommunerne – til vejlednings, rådgivnings- og juridiske møder. Det har givet mig den erfaring, der sætter mig i stand til at tage med som partsrepræsentant i Familieretshuset og kommunen i hele landet.

Jeg har haft kontakt med en række advokater og fundet frem til de bedste, som kan varetage din sag. Jeg er ikke direkte involveret i advokat-delen, men anbefaler kun – vi afholder selvfølgelig gerne et tværfagligt- og/eller overleveringsmøde med advokaten, hvis der er brug for det.

Hvis du ligger i en skilsmisse og vil søge rådgivning for par, har vi også mulighed for at anbefale en rådgiver, der tager par ind og ser tingene fra børnenes vinkel.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativtager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Rasmus

Efter at konflikterne med Rasmus´ ekspartner over 1,5 år var vokset til en uløselig knude, sad Rasmus i en situation, han selv beskriver som uoverskuelig. Heldigvis fik han Kriseramt Far med som partsrepræsentant, og nu har han igen fået mod på tilværelsen og nye kræfter til at kæmpe for sin datter.
Læs hele Rasmus’ historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top

Særlig rådgiver & partsrepræsentant

Peter Roed

Jeg er læreruddannet med mange års erfaring i folkeskolen med børn på alle klassetrin. Jeg har haft at gøre med familier og afholdt samtaler med mange børn og forældre. Derudover har jeg undervist på ungdomsskolen, pædagogisk konsulent – og uddannet konfliktmægler gennem Center for Konfliktforebyggelse.

I 2020 blev jeg udvalgt til at afholde kurser og undervise advokater, jurister familiekonsulenter, socialrådgivere mfl. i skilsmissesystemet og Familieretshuset for Seminarer.dk. I 2021 har jeg holdt kurser for advokater i Familieretshuset, der blev afholdt af Advokaternes HR.

i 2023 blev jeg certificeret mediator uddannet fra juridisk uddannelsescenter og underviser i dag advokater på familieområdet og det familieretlige system. 

Herudover er jeg lægdommer (domsmand) ved Østre Landsret/Danmarks Domstole fra 2020-2024.

Jeg er selv far og har selv været gennem svære kriser og prøvet kampen mod systemet. Jeg har været gennem alle følelserne og ved hvad du snakker om.Jeg har oplevet skilsmissen på egen krop og ved jeg snakker om. Jeg har de nødvendige forudsætninger for at sætte mig ind i din situation.

I dag driver jeg Kriseramt Far, som professionel partsrepræsentant. Jeg har gennem årene tilegnet mig så meget viden og opdaterer mig hele tiden på området, at jeg nu vil kalde mig specialist på området. 

Cand.jur. - juridisk konsulent.

Martin Guldborg

Jeg oplevede gennem min tid i Familieretshuset, at alt for mange forældre (især fædre) og børn blev og følte sig tabt i det familieretlige system. Derfor vil jeg i stedet bruge min juridiske uddannelse og min erfaring til at hjælpe børn og forældre, som enten sidder fast i det familieretlige system, eller som føler en naturlig utryghed ved at starte eller have en sag i Familieretshuset eller ved kommunen.

Hvis du vælger mig som partsrepræsentant, får du en jurist som kender systemet særdeles godt indefra. Jeg kender sagsbehandlernes overvejelser samt deres faglige metoder. Jeg ved hvorfor de giver dig en bestemt vejledning eller hvorfor de skriver en bestemt afgørelse. Jeg kan allerede nu fortælle, at du som borger, sjældent kan gennemskue disse overvejelser og metoder ved blot at læse deres breve og afgørelser grundigt igennem.

Når jeg guider dig gennem systemet, kan jeg fortælle dig hvad du skal gøre, men især også hvad du ikke skal gøre. Du bliver på denne måde hjulpet til det mest optimale resultat, med fokus på barnet.

Udover Familieretshuset har jeg tidligere arbejdet som juridisk fuldmægtig i Københavns kommune. Derudover har jeg siden min dimension fra Syddansk Universitet i 2017, samt under slutningen af min uddannelse, ydet professionel retshjælp til borgere med en aktiv sag ved det offentlige af enhver juridisk art.

Til daglig bor jeg sammen med min kæreste og har en datter.

Jurastuderende og juridisk medarbejder

Julie Eriksen

Julie tager telefonen og afholder afklaringssamtaler med vores klienter. Herudover laver Julie svar på partshøringer og tager med i Familieretshuset og kommunen som partsrepræsentant. Julie tager også med til afhøring hos politiet, hvis du fx er anmeldt for vold af din eks som er taget på krisecenter med børnene.

Julie arbejder altid med barnet i centrum og har et godt indblik og ajour med lovgivningen og retspraksis.

Julie laver skrivelser og har kontakt med klienterne.