Om Kriseramt Far

Peter Roed, særlig rådgiver og partsrepræsentant

Jeg hedder Peter Roed og er initiativtager til ‘Kriseramt Far’ via hjemmesiden her kriseramtfar.dk. Det er mig eller en af mine kollegaer, Julie Ranch og Tine Mølndal Lykke, der tager telefonen og møder dig personligt til en samtale. Jeg er selv far og har selv været gennem svære kriser og prøvet kampen mod systemet. Jeg har været gennem alle følelserne og ved hvad du snakker om.

Min styrke er netop, at jeg ikke er psykolog eller jurist, selvom jeg også kan vejlede og rådgive dig i juridiske aspekter på børneområdet. Jeg har oplevet skilsmissen på egen krop og ved jeg snakker om. Jeg har de nødvendige forudsætninger for at sætte mig ind i din situation.

Jeg er læreruddannet med mange års erfaring i folkeskolen med børn på alle klassetrin. Jeg har haft at gøre med familier og afholdt samtaler med mange børn og forældre. Derudover har jeg undervist på ungdomsskolen, pædagogisk konsulent – og uddannet konfliktmægler gennem Center for Konfliktforebyggelse.

I 2020 blev jeg udvalgt til at afholde kurser og undervise advokater, jurister familiekonsulenter, socialrådgivere mfl. i skilsmissesystemet og Familieretshuset for Seminarer.dk. I 2021 har jeg holdt kurser for advokater i Familieretshuset, der blev afholdt af Advokaternes HR.

Herudover er jeg lægdommer (domsmand) ved Østre Landsret/Danmarks Domstole fra 2020-2024.

I dag driver jeg Kriseramt Far, som særlig rådgiver og partsrepræsentant. Jeg har gennemårene tilegnet mig så meget viden og opdaterer mig hele tiden på området, at jeg nu vil kalde mig specialist på området. Kriseramt Far består af mig, Julie Ranch, juridisk medarbejder/stud.jur og derudover et netværk af de bedste jurister, advokater, socialrådgivere, psykologer/psykoterapeuter med stor erfaring i krisehåndtering, børnesagkyndige med erfaring fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Kriseramt Far har i de seneste to år haft over 2000 opkald fra fædre og forældre – og hjulpet størstedelen videre i deres svære situation.

Julie Ranch, jurastuderende og juridisk medarbejder hos Kriseramt Far

Julie har altid vidst hun ville arbejde med familier – og vil uddanne sig til familieadvokat.

Julie tager telefonen og afholder afklaringssamtaler med vores klienter.

Julie arbejder altid med barnet i centrum og har et godt indblik og ajour med lovgivningen og retspraksis.

Julie laver skrivelser og har kontakt med klienterne.

Motivationen bag Kriseramt Far

Når vi får børn og oplever den kærlighed og omsorg, vil vi gå “gennem ild og vand” for vores børn og give dem den bedste tilværelse som muligt. Det er et projekt vi som regel har sammen som forældre, og de færreste af os forbereder os på at skulle være forældre hver for sig.

Desværre bliver mange par alligevel skilt, og det har selvfølgelig store konsekvenser for forældreskabet og børnene. Nu skal man pludselig til at være forældre på en anden måde, og på en måde man bestemt ikke havde tænkt sig. Hvordan holder man fokus på barnets perspektiv i den situation, og på trods af sine egne følelser?

Jeg Peter Roed havnede selv i en ulykkelig situation efter samlivsophør. Det var en hård periode, hvor jeg på egen krop oplevede en stor magtesløshed i forhold til et system og en lovgivning, som jeg bestemt ikke oplevede varetog mine børns bedste interesser. Jeg havde dengang tillid til at “systemet” og lovgivningen ville tage bedst muligt vare på mine børn og deres behov. Desværre blev det en lang og sej kamp. I en periode på 6 måneder havde jeg stort set ingen kontakt til mine 2 børn. Det var hårdt for børnene og også for mig selv.

Jeg blev udsat for injurierende påstande og fandt ud af hvordan systemet er sat op til at reagere. Selv en undersøgelse ved en børnesagkyndig er ingen garanti, og kan potentielt være mangelfuld og fejlbehæftet. Når man får medhold i en klage er det for sent, da sagsbehandlingstiden er lang og retssagen allerede er slut.

Jeg mødte adskillige advokater i forløbet, og oplevede desværre at flere af dem – inklusiv en af mine egne – kun konfliktoptrappede og derved kun gjorde situationen værre. I en højkonfliktsag kan samarbejdet bryde fuldstændig sammen, men det er stadigvæk vigtigt at blive på sin egen sti og holde den ren. Det handler om at få vendt hele situationen om, så børnene er i fokus og det ikke ender med kønnenes kamp, selvom jeg til hver en tid vil påstå at kvinderne i de fleste sager bliver favoriseret.

Jeg lærte at parkere mine følelser og være konstruktiv og informativ omkring børnene, og jeg har fået en masse viden og erfaringer om lovgivningen og systemet – alt fra Statsforvaltningen til kommunen, Ankestyrelsen, Advokatklagenævnet, psykolognævnet, børnesamtaler, børnesagkyndiges undersøgelser m.m.

Jeg deler min erfaring

Disse erfaringer vil jeg gerne dele med andre, der står i en lignende situation. Jeg kan komme med konkrete råd, og kan også sætte mig ind i smerten og afmagtsfølelsen i forhold til at miste kontakten til sine børn enten delvist eller fuldstændig.

Sammen med mine samarbejdspartnere har jeg været i gennem tunge sager i byretten og landsretten i flere omgange. Derudover har vi også erfaring med fogedretten/Familieretten. Vi har siddet til utallige møder i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) og kommunerne – til vejlednings, rådgivnings- og juridiske møder. Det har givet mig den erfaring, der sætter mig i stand til at tage med som partsrepræsentant i Familieretshuset og kommunen i hele landet.

Jeg har haft kontakt med en række advokater og fundet frem til de bedste, som kan varetage din sag. Jeg er ikke direkte involveret i advokat-delen, men anbefaler kun – vi afholder selvfølgelig gerne et tværfagligt- og/eller overleveringsmøde med advokaten, hvis der er brug for det.

Hvis du ligger i en skilsmisse og vil søge rådgivning for par, har vi også mulighed for at anbefale en rådgiver, der tager par ind og ser tingene fra børnenes vinkel.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far
“Udover den faglige viden gennem mange sager i Familierethuset og kommunen er Kriseramt Fars force netop, at det ikke er psykologer eller jurister men har oplevet det på egen krop og ved hvad vi snakker om. Vi kan sætte os ind i din situation på en helt anden måde.”
5/5

Rasmus

Efter at konflikterne med Rasmus´ ekspartner over 1,5 år var vokset til en uløselig knude, sad Rasmus i en situation, han selv beskriver som uoverskuelig. Heldigvis fik han Kriseramt Far med som partsrepræsentant, og nu har han igen fået mod på tilværelsen og nye kræfter til at kæmpe for sin datter.
Læs hele Rasmus’ historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll til toppen