Gode råd om skilsmisse

5 ting du skal huske som far i en skilsmisse

1. Flyt aldrig adresse fra jeres fælles hjem. Hvis du først flytter adresse, er der stor risiko for, at forælder der er tilbage på bopælen med børnenes adresse bliver ’bopælsforælder’ og den anden forælder ’samværsforælder’. Dvs. det er den forælder der ikke har folkeregisteradressen, som der skal søge om samvær. Samværsforælderen har 0% samvær og skal hvis der ikke laves en aftale om samvær søges Familieretshuset om fastsættelse af samvær. Udover det endelige samvær, kan du fx ansøge om kontaktbevarende samvær eller et midlertidigt samvær. Du kan som bopælsforælder ikke søge om samvær for den anden forælder. Det er kun samværsforælderen som kan anmode Familieretshuset om samvær. Bopælsforælderen har de fleste rettigheder. Dog får bopælsforælderen i dag ikke hele børne- ungeydelsen – den bliver delt 50/50.

2. Aftaler og kommunikation skal foregå på mail – dette er vigtigt ift. at vise dokumentationen senere hen, men også hvem der kan samarbejde.

Samarbejdsspørgsmålet bliver der kigget på ift. hvem der skal have bopælsadressen.

3. Sørg for at se dine børn mindst lige så meget, som du plejer – så der ikke kan argumenteres for nedsættelse af samvær, da det er den, der har børnene mest, der har bopælen.

4. Sørg for at være en aktiv del i børnenes liv – herunder skole-hjemsamtaler, deltag i lægebesøg og andre arrangementer.

5. Sørg for at adskille følelser og økonomi. Køber den anden ikke tøj og sko til børnene – så gør det selv. Vær rundhåndet ift. at give dine børn det, som de har brug for.

skrivebord med headset og pc

Gode råd om skilsmisse

Når I flytter fra hinanden, er der en række forhold for jeres børn, I skal blive enige om:

Hos Kriseramt Far kan I få hjælp til at finde en løsning på de spørgsmål. Og det samme vejleder og rådgiver Familieretshuset også om. Men gå aldrig i Familieretshuset alene som far.

Selvom I er endt i en skilsmisse og I ikke længere bor sammen, er det vigtigt at huske, at I alligevel begge børnenes forældre resten af livet. For mange kan det efter en skilsmisse være vanskeligt at samarbejde om børnene, og der kan opstå konflikter. En skilsmisse er i sig selv en svær ting, navnlig for børn, men det er ekstremt hårdt for dem, hvis de to personer, børnene holder allermest af, og som de har brug for til støtte i denne svære periode, bekriger hinanden.

Vi kan før, under og efter skilsmissen hjælpe jer med at få et godt samarbejde. Jeres børn har i Familieretshuset også mulighed for at deltage i børnegrupper, hvor de kan møde andre børn, der også er i den svære situation, det er når forældrene vælger at blive skilt.

Alle børn og familier er forskellige, og børns behov varierer i forhold til deres alder. Det er derfor umuligt at pege på én rigtig løsning, når det gælder, hvor meget barnet skal være sammen med den ene og den anden forælder.

Er et barn mest knyttet til den ene forælder, kan det være naturligt, at barnet tilbringer hovedparten af sin tid sammen med denne forælder. Men ofte er barnet knyttet lige meget til begge forældre. Derfor må I, til trods for skilsmissens kaos og følelser, som forældre sammen forsøge at afveje en lang række faktorer på barnets/børnenes vegne, når I skal lægge jer fast på samværet.

God kommunikation er nøglen

Parforholdet eller ægteskabet er slut, men forældreskabet fortsætter resten af jeres liv. Som forældre skal I for jeres barns skyld derfor fortsat kunne kommunikere og samarbejde med hinanden.

Det kan imidlertid være nemmere sagt end gjort at etablere et godt samarbejde om børnene efter en skilsmisse. Mange er gået fra hinanden, fordi konflikterne netop er blevet for store, eller kommunikationen har været for svær. Sorg, vrede, bitterhed, skuffelse kan stå i vejen.

Mange undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem børns trivsel og forældres evne til at samarbejde med hinanden efter en skilsmisse. Der er derfor god grund til at finde gode måder, hvorpå man som forældre kan fortsætte kommunikationen med hinanden omkring barnets liv og dagligdag efter en skilsmisse – også selvom man selv føler vrede eller sorg. Alternativet er nemlig, at børnene bliver efterladt alene med ansvaret for at skabe sammenhæng i deres eget liv. For de fleste børn, og navnlig de yngre, er det alt for stor en opgave at lægge på deres skuldre, og det kan have store konsekvenser i forhold til trivsel og udvikling, og altså for resten af deres liv.

Særligt vil børn, der oplever konflikter eller manglende kommunikation mellem forældre betale dyrt.

Så selv om det er svært, er det ikke desto mindre det, som jeres barn har brug for – og den gode kommunikation starter ofte med dig selv.

Hvad kan du gøre for at lette kommunikationen mellem dig og din ekspartner?

Hvorfor skilsmisserådgivning?

En skilsmisse er en stor omvæltning for både forældre og børn. Derfor kan det være en god idé at søge skilsmisserådgivning.

Formålet med skilsmisserådgivning er at hjælpe forældre, som går gennem en skilsmisse, med konkret viden til deres særlige situation. Den rigtige rådgivning giver jer handlekraft og gør, at I bedre kan få øje på de muligheder, I har, for at gøre skilsmissen så lidt smertefuld som muligt. Er der konflikter om jeres fælles barn/børn, eller er der risiko for at konflikter kan opstå, kan skilsmisserådgivning bidrage til at styrke forældresamarbejdet, så de negative følger for barnet begrænses bedst muligt.

Skilsmisserådgivning kan også gøre det mindre svært at håndtere den usikkerhed og de mange spørgsmål der er, når man som forældre går fra hinanden og fortsat skal samarbejde om de fælles børn. Uanset hvad skal der træffes mange fælles beslutninger, når man går fra hinanden og har børn sammen. Skilsmisserådgivning kan være med til få overblik over hvad det kræver, for at man ender med gode beslutninger og kan samarbejde fremadrettet.

Hos Kriseramt Far kan forældre få skilsmisserådgivning, vejledning og rådgivning i forbindelse med skilsmissen – men lige så vigtigt: Vi lytter til dig, og giver dig mulighed for at reflektere over situationen, uden samtidig at skulle handle. Men får hjælp og redskaber til at kunne handle mest hensigtsmæssigt.

Du kan få skilsmisserådgivning både før, under og efter en samlivsophævelse eller skilsmisse, og få hjælp med spørgsmål om fx

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Micki

Da Micki blev ramt af anklager fra sin eks, truede det med at ødelægge muligheden for en delt forældremyndighed. Heldigvis kunne Kriseramt Far hjælpe, og i dag er Micki både glad og lettet.
Læs hvordan Kriseramt Far har hjulpet Micki og alle de andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top