Forældremyndighed

Forskellige typer af forældremyndighed

Skilsmisse er desværre en kompleks proces, der både involverer følelsesmæssige og juridiske overvejelser. En af de mest betydningsfulde og udfordrende aspekter er fastlæggelsen af forældremyndighed. Hos Kriseramt Far hjælper vi dig som partsrepræsentant, og giver dig den nødvendige rådgivning. Samtidig samarbejder vi med dygtige advokater som vi kan overdrage sagen til, skulle det være nødvendigt.

Forældremyndighed er den juridiske ret og det ansvar, en forælder har over for sit barn. Det omfatter retten til at træffe vigtige beslutninger om barnets liv, herunder valg af skole, sundhedspleje hvor barnet skal bo, og helt generelt hvem der skal træffe vigtige beslutninger om barnets opdragelse og velfærd. Forældremyndighed indebærer også pligten til at beskytte og sørge for barnets velfærd og opvækst.

fars rettigheder fælles forældremyndighed

Forældremyndighed omfatter at:

Den, der har forældremyndigheden, bestemmer i det hele taget alt det, der har betydning for barnet. Dette kaldes sommetider for “barnets tarv” eller velbefindende. Det omfatter også retten til generelt at bestemme, hvad barnet skal og ikke skal/må.

Værgemål - en del af forældremyndigheden

Har du forældremyndigheden over et barn, er du også værge for barnet. Det vil sige, at du har ansvaret for barnets indtægter og formue.

Hvad er fuld forældremyndighed?

Fuld forældremyndighed betyder, at én forælder har den fulde juridiske og fysiske forældremyndighed over barnet, uden at du behøver at spørge den anden forælder. Dette indebærer, at denne forælder har retten til at træffe alle væsentlige beslutninger vedrørende barnets liv, såsom uddannelse, sundhed og opdragelse, samt at barnet bor hos denne forælder.

Har du fuld forældremyndighed har du altså ikke pligt til at lytte til den anden forælder for så vidt angår “barnets tarv” og velbefindende, eller når der skal træffes beslutninger om forhold vedrørende barnet – dette inkluderer også, at du er barnets værge. Du har ikke pligt til at inddrage den anden forælder i beslutningerne.

Kun den forælder, der har fuld forældremyndighed, har ret til at få alle papirer at se og indsigt i alle dokumenter fra myndighederne/skole mm.

Fuld forældremyndighed giver ikke ret til at bortadoptere et barn, uden at den anden forælder høres.

Den anden forælder skal selvfølgelig stadig betale børnepenge, selvom du har fuld forældremyndighed.

Hvordan får man fuld forældremyndighed?

For at få fuld forældremyndighed skal du normalt ansøge om det gennem familiens retssystem. Dette indebærer at indgive en anmodning til retten og vise, at fuld forældremyndighed er i barnets bedste interesse.

For at opnå fuld forældremyndighed skal du bevise overfor retten, at det er i barnets bedste interesse. Dette kan omfatte beviser på, at den anden forælder er uegnet på grund af misbrug, forsømmelse, psykiske problemer eller andre faktorer, der påvirker deres evne til at tage sig af barnet.

Hvad er fælles forældremyndighed?

Som udgangspunkt har et forældrepar fælles forældremyndighed over jeres børn. Der findes undagelser, hvis I fx ikke haft har samme folkeregisteradresse inden for de seneste 10 mdr. Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal tage jer af barnet, og således er fælles om de forpligtelser, der er forbundet med forældremyndigheden. I skal desuden være enige om væsentlige beslutninger vedrørende barnet.

Med fælles forældremyndighed er det meget vigtigt, at I samarbejder. Familieretshuset, og i sidste ende Familieretten, ser på forældresamarbejdet. Et stort konfliktniveau kan i sidste ende være afgørende for, at man ikke opretholder den fælles forældremyndighed. Det kan altså i værste tilfælde ende med, at den fælles forældremyndighed ophæves, uden skyldsspørgsmålet overhovedet kommer i betragtning. Forældremyndigheden kan tages fra den ene part i en ‘højkonfliktsag’.

Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at man skal være enige om alt. Hvis I er flyttet fra hinanden, blevet separeret eller skilt, behøver I ikke at være enige om alle beslutninger, selvom I har fælles forældremyndighed. Den forælder, barnet har bopæl hos, bestemmer selv de overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv. Du skal derfor sætte dig godt ind i hvilke rettigheder man har ved fælles forældremyndighed og hvad bopælsforælderen har af fordele.

Ved fælles forældremyndighed skal I ikke være enige om valg af daginstitution. Bopælsforælderen kan egenrådigt afgøre, hvilken daginstitution børnene skal gå i, og hvor i landet børnene skal bo.

Er der tale om flytning til udlandet, skal I dog være enige om det, hvis I har fælles forældremyndighed. Dette omfatter også Grønland og Færøerne.

Ved fælles forældremyndighed skal I være enige om skolevalg, skolefritidsordning/institution og evt. videreuddannelse. Bopælsforælderen kan imidlertid overtrumfe dette i praksis – hvis man f.eks. flytter så langt væk, at børnene er nødt til at flytte skole eller institution. I det tilfælde står bopælsforælderens ret til at træffe beslutning om flytning over den fælles forældremyndighed.

Forældre uden forældremyndighed har normalt ret til samvær med barnet, medmindre retten har bestemt andet. De har dog ikke ret til at træffe juridiske beslutninger vedrørende barnets opdragelse. Forælderen foruden forældremyndighed har dog stadig ret til at få orientering om sit barn fra skolen, induktionen og social- og sundhedsvæsnet.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Anmeldelse fra Christian

For Christian blev mødet med Kriseramt Far grundlaget for hans videre samvær med børnene. En sag der, indtil da, så ud til at ende på ekskonens banehalvdel.
Læs hele Christians historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top