Familieretshuset

Statsforvaltningen blev 1. april 2019 nedlagt og erstattet med Familieretshuset, der har overtaget opgaverne

Gå aldrig i Familieretshuset alene – det er regel nummer 1. Vi anbefaler at du har en partsrepræsentant med. Ring evt. til os og høre mere hvorfor det er vigtigt. Læs mere under Partsrepræsentant i Familieretshuset og Familieretshuset.

Indgangen er ét sted – i Familieretshuset. Har du en aftale i forvejen, som kan fuldbyrdes, skal du direkte i Familieretten.

Her skal du selv anlægge en sag på www.minretssag.dk

visualisering af familieretshuset
Grafisk oversigt: Regeringen.dk

I Familieretshuset vil der være fokus på at hjælpe forældre med at samarbejde af hensyn til barnets trivsel og på at forebygge uenigheder. Til det er der blandt andet tilbud om konflikthåndtering, rådgivning og forældrekurser.

I Familieretten er der være fokus på retssikkerhed og på at lave klare afgørelser for familier med komplekse sager. Det er alle sager. hvor Familieretshusets visitation har vurderet, at der er risikofaktorer som for eksempel kan være sager, hvor der er vold, psykisk sygdom eller misbrug indblandet.

Der er i efteråret 2020 og begyndelsen af januar 2021 kommet helt nye ‘retningslinjer’ for barnets ret til begge forældre. Vi oplever, at Familieretshuset mere og mere ser på hvem af forældrene der kan samarbejde og at barnets relation til begge forældre er vigtigst. Dette er helt oppefra i Familieretshusets blevet pointeret overfor de børnesagkyndige og jurister som skal behandle sagerne i Familieretshuset.

Familieretshuset foretager en screening

Når Familieretshuset modtager en ansøgning, fortages der en screening af sagen, hvor sagens kompleksitet forsøges udredt, herunder forældrenes konfliktniveau. Screeningen har til formål, at sikre det bedste og mest korrekt sagsbehandling i den konkrete sag. I forbindelse med screeningen deles sagerne op i tre forskellige sagsbehandlingsspor:

Skal du i Familieretshuset – så tag en partsrepræsentant med og få hjælp og kom trygt i mål‎. Kontakter du Familieretshusets borgerinformation, vil du altid få af vide, at du ikke behøver dette. Men det kan være afgørende for din sag, at du har professionel hjælp. Det er ikke konfliktoptrappende, at have en med, der kender systemet, støtter dig – og vigtigst af alt holde fokus på barnet og ikke jeres forældrekonflikt. Læs meget mere om partsrepræsentant og Familieretshuset på Proadviser.dk – her guider jeg dig professionelt.

Har du brug for en partsrepræsentant eller professionel bisidder, kan du ringe på 70605910 og kontakte Kriseramt Far – og det er lige meget, om du er far eller mor. Det vigtigste er, at du vil samarbejdet – og holde børnene i centrum.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far og Proadviser.dk 

“Udover den faglige viden gennem mange sager i Familierethuset og kommunen er Kriseramt Fars force netop, at det ikke er psykologer eller jurister men har oplevet det på egen krop og ved hvad vi snakker om. Vi kan sætte os ind i din situation på en helt anden måde.”
5/5

Anmeldelse fra Christian

For Christian blev mødet med Kriseramt Far grundlaget for hans videre samvær med børnene. En sag der, indtil da, så ud til at ende på ekskonens banehalvdel.
Læs hele Christians historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll til toppen