Mæglingsmøde

Kriseramt Far tilbyder gennem ProAdviser et mæglingsmøde

Når man ophæver sit samliv og har barn sammen, kan man henvende sig til Familieretshuset for at få hjælp til afklaring af forældremyndighed, bopæl og samvær.

Det er vores erfaring, at når man søger Familieretshusets hjælp, så kan det nærmest være tilfældigt hvad udfald ens sag får, alt afhængig af hvilken sagsbehandler man får.
Primært fædre men også mødre føler sig ofte uretfærdigt behandlet og oplever ikke at de bliver hørt tilstrækkeligt i deres perspektiv på tingene.
Der træffes afgørelser “hen over hovedet” på forældrene, og når man har en sag hos Familieretshuset giver man andre magten over, hvad der skal ske omkring ens børn fremover.

Derfor tilbyder Kriseramt Far gennem ProAdviser et mæglingsmøde, som er en mulighed for forældrene for selv at sætte deres aftryk på deres børns fremtid. Med andre ord – forældrene beholder magten over deres børn, fremfor at afgive den til fremmede myndighedspersoner.

På et mæglingsmøde deltager jeg som særlig rådgiver, hvor jeg med mit indgående kendskab til juraen, herunder forældreansvars- og familieretshusloven, kan guide jer til realistiske løsninger, hvor fokus altid vil være, hvad der er bedst for jeres barn.

Derudover deltager der altid en børnesagkyndig på et mæglingsmøde, som har solid erfaring med børnesager, og har faglig viden og erfaring med børns trivsel og udvikling. Den børnesagkyndige har en terapeutisk baggrund der gør, at I som forældre vil blive støttet i jeres proces på det psykologiske plan.
Ønsker I hjælp til bodeling har vi et samarbejde med en advokat, som kan bistå jer med denne del.

Vi har allerede afholdt adskillige mæglingsmøder, som oftest er endt ud i skriftlige aftaler omkring børnene, hvor begge forældre oplever, at de har fået et “aftryk” i aftalerne.

På mæglingsmødet vil vi belyse jeres situation og I kommer begge til orde. Dernæst vil vi komme med vores input, og forskellige perspektiver og muligheder til løsningsforslag for jeres situation. Vi har med vores erfaring en stor “værktøjskasse” som gør, at vi kan bidrage med løsningsforslag I måske slet ikke selv havde tænkt på.

Vælger I mæglingsmøde fremfor sagsforløb hos Familieretshuset og også ofte videre i Familieretten beholder i selv magten over beslutningerne omkring jeres børns fremtid. I undgår lange ventetider på måneder – og I undgår at ende i en form for skyttegravskrig, da systemet ofte medvirker til en større afstand mellem parterne.

Vælger I et mæglingsmøde, kan løsningen være lige om hjørnet, og det giver ro på alle, både forældre og børn, når de skriftlige aftaler er på plads. Måske får man ikke alle sine ønsker indfriet i en kommende aftale, men begge parter får et væsentligt aftryk i aftalen, og man opnår hurtigt ro omkring situationen og kan bruge sine ressourcer på andet end opslidende sagsforløb.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Rasmus

Efter at konflikterne med Rasmus´ ekspartner over 1,5 år var vokset til en uløselig knude, sad Rasmus i en situation, han selv beskriver som uoverskuelig. Heldigvis fik han Kriseramt Far med som partsrepræsentant, og nu har han igen fået mod på tilværelsen og nye kræfter til at kæmpe for sin datter.
Læs hele Rasmus’ historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top