Skilsmisserådgivning

Forskellige typer forældremyndighed

Kriseramt Far tilbyder ydelser afholdt af Hanne Søndergaard Jensen, børnesagkyndig socialrådgiver og konfliktmægler.
Hanne har mangeårig erfaring i det tidligere Statsforvaltningen og i det kommunale system.

Hanne kender blandt andet systemet indefra og har arbejdet i 25 år i Statsforvaltningen som børnesagkyndig rådgiver. Har du som familie brug for skilsmisserådgivning, hvor I begge har brug for rådgivning og vejledning ift. at komme på sporet igen – og se tingene i børneperspektiv og med barnet i centrum, så kan vi varmt anbefale Hanne.

Kriseramt Far har etableret dette samarbejde, da Hanne går ind for det samme værdisæt – og ser mange af de samme udfordringer, som Kriseramt Far oplever.

Den dygtige specialist og børnesagkyndige rådgiver tilbyder altså en skilsmisserådgivning for par – både før, under og efter bruddet. Herudover børnesamtaler med børn i svære situationer også i forbindelse med skilsmisse eller børn i mistrivsel.

Kriseramt Far tilbyder følgende ydelser:

Rådgivning til samlevende forældre

Hjælp til afklaring forældrene imellem – med henblik på – et ønske om at fortsætte samlivet. Børn inddrages i familiesamtaler, hvis det skønnes relevant – og begge forældre ønsker det.

Skilsmisserådivning

Hjælp til samlivsophævelse – og til afklaring af bopæl og samværs spørgsmål herunder hvordan kommer i og jeres børn bedst gennem en skilsmisse. Børnesamtaler tilbydes – med henblik på at afklare barnets situation.

Møde med systemet

I forbindelse med samlivsophævelse tilbydes hjælp til evt. møde i Statsforvaltning – og hjælp til at man klædes på hertil.

Sammenbragte familier

Tilbud om familiesamtaler til sammenbragte familier – med de særlige dilemmaer som “dine/mine/vore børn” kan afstedkomme.

Her drøftes de voksnes rolle/ansvar og relationen med eks. partner samt typiske faldgrubber for de voksne.

Særlig vægt vil der være på barnet/børnenes oplevelse af den sammenbragte familie.

Møde med det kommunale system

Hvis I ønsker hjælp til en sag i det sociale system tilbydes der hjælp hertil samt mulighed for at deltage som din partsrepræsentant.

Det kan drejer sig om § 50 sag i kommunen eller Familierådgivnings/møde eller dit møde med sagsbehandler.

Børnesamtaler

Samtale med børn er fra 7 års alderen i en opbrudt familie. Formålet med en børnesamtale er, at barnet vil kunne fortælle om sine oplevelser og hvordan barnet oplever den nuværende situation.

Her kan barnet komme med sine ønsker til hvordan barnet vil have tingene skal være. Barnet kommer til at tale om følelser og hvadder går barnet på.

Barnet vil naturligvis også få rådgivning og vejledning. Man aftaler også med barnet, hvad der må viderebringes til jer som forælre.

Børnesamtalerne finder alene sted med begge forældres samtykke, og kun hvis det vurderes nødvendigt og forsvarligt at inddrage barnet.

Børnesamtalerne afholdes i hjemmet eller andet sted i trygge omgivelser og rammer.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 5290 9703

Peter Roed

Initivativtager Kriseramt Far

“Udover den faglige viden gennem mange sager i Familierethuset og kommunen er Kriseramt Fars force netop, at det ikke er psykologer eller jurister men har oplevet det på egen krop og ved hvad vi snakker om. Vi kan sætte os ind i din situation på en helt anden måde.”
5/5
Du kan læse alle mine anmeldelser på Trustpilot.
Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.