Skilsmisserådgivning

Uanset om du lige er begyndt at overveje en skilsmisse, eller du eller din ægtefælle allerede har besluttet at afslutte jeres ægteskab, kan det være en enorm hjælp at modtage den helt rette rådgivning. En skilsmisse kan være ”ligetil”, men det kan også hænde, at selve skilsmissen bliver en længere kamp, grundet intern konflikt. 

Her kan der måske være uenighed om samværsordning af jeres barn, afklaring af bopæl, fordeling af aktiver, og generelt en masse bøvlede juridiske elementer. Hos Kriseramt Far kan du forvente at blive behandlet med omsorg og respekt. Vi har dig i vores interesse, og tilbyder skilsmisse rådgivning. Det kan nemlig hurtigt blive uoverskueligt, og svært at vide hvor du skal begynde og slutte, og det er netop her, at vores skilsmisse rådgivning hjælper dig på vej.  

Skilles dig og din ægtefælle, vil en retssag ikke være nødvendig, hvor du blot kan nøjes med vores skilsmisse rådgivning. Er tilfældet dog ude, samarbejder vi med dygtige skilsmisseadvokater som vi kan overdrage sagen til. Her vil vi med vores skilsmisse rådgivning samarbejde med en skilsmisseadvokat, til at yde hjælpe til skilsmisse.

Hvilke emner vil typisk blive behandlet under en skilsmisse?

Det er i de fleste tilfælde, langt fra nemt at skille et ægteskab – især når et par har været sammen i mange år, eller har børn eller bodeling.

Nogle af de mest almindelige og omstridte emner, der vil blive behandlet under en skilsmisse, er:

  • Ægtefællesbidrag
  • Ejendomsdeling

Især disse aspekter kan påvirke dit velbefindende negativt, og vil kunne mærkes langt ude i fremtiden, hvis de ikke håndteres korrekt. Med vores kompetente skilsmisse rådgivning, er det i vores interesse at beskytte dine interesser på bedste vis, og yde den hjælp til skilsmisse, du har brug for.

Udover ægtefællesbidrag og ejendomsdeling, vil der også være følgende emner, hvis du og din ægtefælle har børn sammen:

  • Børnebidrag
  • Samværsret
  • Forældremyndighed

Hos Kriseramt Far, er det i vores bedste interesse at have dine børn i fokus med vores skilsmisse rådgivning, og kæmpe for dine rettigheder som forælder. Skal sagen i familieretten, samarbejder vi også kun med skilsmisseadvokater, der er af den samme overbevisning. Med vores skilsmisse rådgivning, sørger vi for at kæmpe for din ret til forældremyndighed, sikre en fair børnebidragsaftale og opretholde samværsrettigheder med dine børn.

Forskellige typer forældremyndighed

Kriseramt Far tilbyder ydelser afholdt af en børnesagkyndig evt. med særlig rådgiver

Det vil være en har med mange års erfaring på børneområdet og i det kommunale system.

Har du som familie brug for skilsmisse rådgivning, hvor I begge har brug for rådgivning og vejledning ift. at komme på sporet igen – og se tingene i børneperspektiv og med barnet i centrum, så kontakt Kriseramt Far.

Det vil være en dygtig specialist og børnesagkyndige rådgiver som også tilbyder skilsmisse rådgivning for par – både før, under og efter bruddet. Herudover børnesamtaler med børn i svære situationer også i forbindelse med skilsmisse eller børn i mistrivsel.

Skilsmisse rådgivning til samlevende forældre

Hjælp til afklaring forældrene imellem – med henblik på – et ønske om at fortsætte samlivet. Børn inddrages i familiesamtaler, hvis det skønnes relevant – og begge forældre ønsker det.

Skilsmisse rådgivning

Hjælp til samlivsophævelse – og til afklaring af bopæl og samværs spørgsmål herunder hvordan kommer i og jeres børn bedst gennem en skilsmisse. Børnesamtaler tilbydes – med henblik på at afklare barnets situation.

Møde med systemet

I forbindelse med samlivsophævelse tilbydes hjælp til evt. møde i Familieretshuset – og hjælp til at man klædes på hertil.

Sammenbragte familier

Tilbud om familiesamtaler til sammenbragte familier – med de særlige dilemmaer som “dine/mine/vore børn” kan afstedkomme.

Her drøftes de voksnes rolle/ansvar og relationen med eks. partner samt typiske faldgrubber for de voksne.

Særlig vægt vil der være på barnet/børnenes oplevelse af den sammenbragte familie.

Møde med det kommunale system

Hvis I ønsker hjælp til en sag i det sociale system tilbydes der hjælp hertil samt mulighed for at deltage som din partsrepræsentant.

Det kan drejer sig om §50 sag i kommunen eller Familierådgivnings/møde eller dit møde med sagsbehandler.

Børnesamtaler

Samtale med børn er fra 6-7 års alderen i Familieretshuset i en opbrudt familie. Men der er ingen Formålet med en børnesamtale er, at barnet vil kunne fortælle om sine oplevelser og hvordan barnet oplever den nuværende situation. Men når der er tale om samtaler i kommunen – familieafdelingen eller børnehuset i forbindelse med underretninger/og eller påstande om overgreb, er der ingen nedre grænse for hvornår man taler med børn. Det kan sagtens være et barn, som der er 3 år, at kommunen taler med.

Her kan barnet komme med sine ønsker til hvordan barnet vil have tingene skal være. Barnet kommer til at tale om følelser og hvad, der går barnet på.

Barnet vil naturligvis også få rådgivning og vejledning. Man aftaler også med barnet, hvad der må viderebringes til jer som forældre.

Børnesamtalerne finder alene sted med begge forældres samtykke, og kun hvis det vurderes nødvendigt og forsvarligt at inddrage barnet.

Børnesamtalerne afholdes i hjemmet eller andet sted i trygge omgivelser og rammer.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Kriseramt Far tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Anmeldelse fra Christian

For Christian blev mødet med Kriseramt Far grundlaget for hans videre samvær med børnene. En sag der, indtil da, så ud til at ende på ekskonens banehalvdel.
Læs hele Christians historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top