Underretning

Har du modtaget en underretning?

Er du forælder, er noget af det værste der kan ske for dig, at du modtager en falsk underretning vedrørende forsømmelse af dit eget barn, eller børnemishandling.

Selve anklagen kan alene være traumatisk for dig at høre, og kan få dig til at føle et væld af forskellige følelser. Af de følelser du mærker, kan der helt forståeligt opstå vrede eller raseri imod din anklager. Selvom du måske er fristet til at reagere på din underretning, er den bedste fremgangsmåde altid at beherske dig, bevare roen, og søge hjælp.

Hvad er en underretning?

En underretning er en formel indberetning til kommunen om bekymrende forhold vedrørende et barns trivsel og sikkerhed. Selve underretningen kan indberettes af personer der står barnet nært, såsom fagpersoner, pædagoger og lærer, og endda en forælder. Underretningen kan også indberettes af private borgere. Det kan være nødvendigt, når man som forælder, lærer, pædagog eller anden voksen har en berettiget mistanke om, at et barn er udsat for omsorgssvigt, vold, misbrug eller andre skadelige forhold.

Hvad der desværre kan hænde er, at underretningen er falsk eller er blevet indberettet på svag baggrund. Det kan lede til uretfærdige konsekvenser for dig som forælder, såsom at true din forældremyndighed samt forældrerettigheder. Det er derfor vigtigt at reagere rettidigt og passende.

Hvad er formålet med en underretning?

Formålet med en underretning er at sikre, at børn, der lever under skadelige eller uacceptable forhold, får den nødvendige hjælp og beskyttelse. Når en underretning modtages, vil kommunen undersøge forholdene nærmere for at vurdere, om der er behov for indgreb. Det kan resultere i støtteforanstaltninger, eller i grove tilfælde fratagelse af forældremyndighed.

Juridiske rammer for underretninger

Juridisk set er underretninger reguleret af serviceloven, som pålægger både borgere og fagfolk en pligt til at underrette kommunen, hvis de har grund til at tro, at et barn eller en ung under 18 år har brug for særlig støtte. Serviceloven sikrer, at indberetningen behandles hurtigt og effektivt af kommunerne, og at der tages de nødvendige skridt for at beskytte barnet. Loven beskytter også indberetteren ved at tillade anonyme henvendelser og ved at sikre, at underretninger ikke kan føre til fare for indberetteren.

Hvordan kæmper du mod en falsk anklage?

En falsk rapport om forsømmelse af dit barn kan skade dine rettigheder som forælder på mange måder. Det er derfor vigtigt at komme situationen i forkøbet så meget som muligt. Hos Kriseramt Far hjælper vi dig. Vi står klar som din rådgiver, og kan samtidig agere partsrepræsentant på dine vegne. Vi hjælper dig med hvordan du skal forholde dig til situationen, og fremlægger hvilke muligheder du kan foretage. Kræver det at sagen skal tages i familieretten, samarbejder vi med dygtige familieretsadvokater der værger om dine interesser.

Så snart du bliver gjort klar over at du er blevet falsk anmeldt, kan du med fordel gøre følgende:

  • Afhold dig for voldsomme reaktioner mod personen, der har indsendt henvendelsen.
  • Samarbejd med de sociale myndigheder og vær åben og ærlig i dine samtaler.
  • Bevar roen.
  • Søg professionel og/eller juridisk hjælp

Falske anklager kan være ekstremt stressende, men det er vigtigt at bevare roen og handle rationelt. Begynder du at overreagere og handle voldsomt, kan du i sidste ende forværre situationen og skade din sag.

 

Er du udsat for en falsk henvendelse?

Graden af hvad der fremgår i henvendelsen, kan altid variere – det betyder dog ikke, at sagen ikke skal tages seriøst. Det er vigtigt at præsentere din side af sagen retmæssigt, og håndtere sagen på bedste vis. Hos Kriseramt Far håndterer vi din specifikke situation med empati, professionalisme og en dyb forståelse for de juridiske aspekter af underretningssager. Vi arbejder tæt sammen med dig, og præsenterer dig for dine muligheder. Skal sagen tages op i Familieretten, sørger vi altid for at overdrage sagen på en ordentlig måde. Dette sørger for, at familieadvokaterne vi samarbejder med, er sat ordentlig ind i sagen.

Vi forstår, at det at blive falsk anklaget for forsømmelse eller mishandling sandsynligvis er en af de værste oplevelser i dit liv, som forælder. Du kan være sikker på, at hvis anklagerne virkelig er falske, kan vi give den juridiske rådgivning og hjælp du har brug for, til at beskytte din forældremyndighed og dit forhold til dit barn.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Vi tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Frodi

Da Frodi skulle i Familieretshuset, hjalp Kriseramt far ham med strategier og forventningsafstemning og sørgede for, at Frodi kunne gå afklaret fra et møde, der nemt kunne være endt i konflikter og skænderier.
Læs hele Frodis anmeldelse og alle de andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top