Kontakt

Du behøver ikke vide hvad du vil...

Det er nok, at du føler behov for hjælp eller nogen at tale med – så afklarer vi, hvor du kan få hjælp.

Efter en gratis afklaringssamtale i telefonen vil det evt. kræve en rådgivning/personlig samtale på 1 time, hvis du vælger at gå videre med os. Personligt fremmøde vil foregå på hovedkontoret i Kongens Lyngby på Sjælland og afdeling Århus.

Det er vigtigt for Kriseramt Far at vide, hvordan du har fundet frem til siden, din oplysning vil kunne hjælpe andre fædre og forældre!

Afklaringssamtale i telefonen

Når du ringer ind, skal jeg som udgangspunkt høre kort om situationen. Jeg vil stille dig nogle spørgsmål, som har til formål at konstatere, om jeg kan hjælpe dig med din situation. Kan jeg det, og ønsker du at gøre brug af Kriseramt Far, så er næste skridt at aftale 1 times rådgivning over telefon, Skype eller personligt fremmøde. Rådgivningen tager altid udgangpunkt i et individuelt behov. Det giver ofte mening med 2 rådgivninger.

Der er ingen grund til, at du betaler penge for at komme ind til en samtale, hvor du får af vide, at Kriseramt Far ikke kan hjælpe dig. Derfor er denne afklaringsfase vigtig.

Peter Roed, særlig rådgiver og partsrepræsentant

Jeg hedder Peter Roed og er initiativtager til ‘Kriseramt Far’ via hjemmesiden her kriseramtfar.dk. Det er mig eller min kollega Linda Secher, der tager telefonen og møder dig personligt til en samtale. Jeg er selv far og har selv været gennem svære kriser og prøvet kampen mod systemet. Jeg har været gennem alle følelserne og ved hvad du snakker om.

Min styrke er netop, at jeg ikke er psykolog eller jurist, selvom jeg også kan vejlede og rådgive dig i juridiske aspekter på børneområdet.  Jeg har oplevet skilsmissen på egen krop og ved jeg snakker om. Jeg har de nødvendige forudsætninger for at sætte mig ind i din situation.

Jeg er læreruddannet med mange års erfaring i folkeskolen med børn på alle klassetrin. Jeg har haft at gøre med familier og afholdt samtaler med mange børn og forældre. Derudover er jeg stadigvæk underviser på en ungdomsskole, pædagogisk konsulent – og uddannet konfliktmægler gennem Center for Konfliktforebyggelse.

I 2020 er jeg blevet udvalgt til at skulle afholde kursus og undervise advokater, jurister familiekonsulenter, socialrådgivere mfl. i skilsmissesystemet og Familieretshuset for Seminarer.dk. I 2021 skal jeg afholde kursus for advokater i Familieretshuset, som afholdes af Advokaternes HR. 

Herudover er jeg lægdommer (domsmand) ved Østre Landsret/Danmarks Domstole fra 2020-2024.

I dag driver jeg Kriseramt Far, som særlig rådgiver og partsrepræsentant. Jeg har gennemårene tilegnet mig så meget viden og opdaterer mig hele tiden på området, at jeg nu vil kalde mig specialist på området. Kriseramt Far består af mig og Linda Secher – og derudover et netværk af de bedste jurister, advokater, socialrådgivere, psykologer/psykoterapeuter med stor erfaring i krisehåndtering, børnesagkyndige med erfaring fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Kriseramt Far har i de seneste to år haft over 2000 opkald fra fædre og forældre – og hjulpet størstedelen videre i deres svære situation.

Linda Secher, seniorrådgiver

Linda Secher er seniorrådgiver i Kriseramt Far og uddannet socialrådgiver og familiebehandler. 
 
Linda har en baggrund som socialrådgiver i Århus Kommune, hvor hun i 13 år har arbejdet med børn og unge og deres familier.
 
I de seneste tre år har Linda arbejdet i en rådgivningsvirksomhed med speciale i højkonfliktsager. Linda har specialiseret sig inden for de svære skilsmissesager, hvor hun har rådgivet forældre og deltaget som partsrepræsentant for forældre i Familieretshuset og kommunerne. 
 
Linda har deltaget som bisidder under mange børnesagkyndige- og børnefaglige undersøgelser – og har stor ekspertise indenfor anbringelsessager.
Derudover har Linda også været med som bisidder i børnesamtaler i Familieretshuset og kommunen.
Linda tilbyder også vejledning og rådgivning til forældre i forhold til udfordringer i forældrerollen.
 
Linda rådgiver altid med barnet i centrum og arbejder både socialfagligt og terapeutisk med sine klienter. Hun har et godt indblik i lovgivningen og procedurer indenfor det sociale område. Linda har gode kommunikationsevner og gennemslagskraft, som er vigtige kvalifikationer både når hun rådgiver klienter og deltager i møder. 
 
 

Motivationen bag Kriseramt Far

Når vi får børn og oplever den kærlighed og omsorg, vil vi gå “gennem ild og vand” for vores børn og give dem den bedste tilværelse som muligt. Det er et projekt vi som regel har sammen som forældre, og de færreste af os forbereder os på at skulle være forældre hver for sig.

Desværre bliver mange par alligevel skilt, og det har selvfølgelig store konsekvenser for forældreskabet og børnene.

Nu skal man pludselig til at være forældre på en anden måde, og på en måde man bestemt ikke havde tænkt sig. Hvordan holder man fokus på barnets perspektiv i den situation, og på trods af sine egne følelser?

Jeg Peter Roed havnede selv i en ulykkelig situation efter samlivsophør. Det var en hård periode, hvor jeg på egen krop oplevede en stor magtesløshed i forhold til et system og en lovgivning, som jeg bestemt ikke oplevede varetog mine børns bedste interesser.

Jeg havde dengang tillid til at “systemet” og lovgivningen ville tage bedst muligt vare på mine børn og deres behov. Desværre blev det en lang og sej kamp. I en periode på 6 måneder havde jeg stort set ingen kontakt til mine 2 børn. Det var hårdt for børnene og også for mig selv.

Jeg blev udsat for injurierende påstande og fandt ud af hvordan systemet er sat op til at reagere. Selv en undersøgelse ved en børnesagkyndig er ingen garanti, og kan potentielt være mangelfuld og fejlbehæftet. Når man får medhold i en klage er det for sent, da sagsbehandlingstiden er lang og retssagen allerede er slut.

Jeg mødte adskillige advokater i forløbet, og oplevede desværre at flere af dem – inklusiv en af mine egne – kun konfliktoptrappede og derved kun gjorde situationen værre. I en højkonfliktsag kan samarbejdet bryde fuldstændig sammen, men det er stadigvæk vigtigt at blive på sin egen sti og holde den ren. Det handler om at få vendt hele situationen om, så børnene er i fokus og det ikke ender med kønnenes kamp, selvom jeg til hver en tid vil påstå at kvinderne i de fleste sager bliver favoriseret.

Jeg lærte at parkere mine følelser og være konstruktiv og informativ omkring børnene, og jeg har fået en masse viden og erfaringer om lovgivningen og systemet – alt fra Statsforvaltningen til kommunen, Ankestyrelsen, Advokatklagenævnet, psykolognævnet, børnesamtaler, børnesagkyndiges undersøgelser m.m.

Jeg deler min erfaring

Disse erfaringer vil jeg gerne dele med andre, der står i en lignende situation. Jeg kan komme med konkrete råd, og kan også sætte mig ind i smerten og afmagtsfølelsen i forhold til at miste kontakten til sine børn enten delvist eller fuldstændig.

Sammen med mine samarbejdspartnere har jeg været i gennem tunge sager i byretten og landsretten i flere omgange. Derudover har vi også erfaring med fogedretten/Familieretten. Vi har siddet til utallige møder i Statsforvaltningen (nu Familieretshuset) og kommunerne – til vejlednings, rådgivnings- og juridiske møder. Det har givet mig den erfaring, der sætter mig i stand til at tage med som partsrepræsentant i Familieretshuset og kommunen i hele landet.

Jeg har haft kontakt med en række advokater og fundet frem til de bedste, som kan varetage din sag. Jeg er ikke direkte involveret i advokat-delen, men anbefaler kun – vi afholder selvfølgelig gerne et tværfagligt- og/eller overleveringsmøde med advokaten, hvis der er brug for det. 

Hvis du ligger i en skilsmisse og vil søge rådgivning for par, har vi også mulighed for at anbefale en rådgiver, der tager par ind og ser tingene fra børnenes vinkel.

Privatliv og praktik

Kriseramt Far har selvfølgelig fuld fortrolighed, så du kan føle dig tryg. Navn, telefonnummer og dokumenter forbliver hos Kriseramt Far, og formidles under ingen omstændigheder videre til tredjepart uden skriftlig aftale med dig. Hvis du ønsker, at Kriseramt Far deltager som din partsrepræsentant i Familieretshuset eller hos kommunen underskriver du en fuldmagt, der giver Kriseramt Far tilladelse til dette, og til – i forbindelse med repræsentationen – at have kontakt med Familieretten og andre relevante myndigheder omkring din sag.

Skal du have en partsrepræsentant med i Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen) eller kommunen, skal du være opmærksom på, at der skal bookes et skolingsmøde (rådgivningsmøde) inden. Dette er nødvendigt for at kunne blive sat ind i tingene og møde dig og lægge en strategi. Der skal altid laves en forhåndsbetaling før mødet i Familieretshuset/kommunen.

Bestiller du en personlig samtale, skal du lave en forhåndsbetaling. Du skal melde afbud senest 24 timer før mødet ellers får du ikke dine penge tilbage. En for sen afbooking kommer ubeskåret til at gå til vores Google Adwords, så andre fædre og forældre kan finde ‘Kriseramt Far’.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre.


I weekenden fungerer telefonen som krisetelefon – mod betaling. Vi besvarer ikke generelle spørgsmål eller lettere sager i weekenden, kun svære forhold som bortførsel, krisecenter-behov, mistet samvær m.m.

Du skal lægge en besked på telefonsvareren om, at du ønsker at bliver ringet op!

Alle hverdage er du velkommen til at ringe inden for normal arbejdstid 8-15 og få op til 15 min. gratis afklaringssamtale. Du får under alle omstændigheder vejledning i om, du skal ind til en samtale, videre til et andet sted eller hvilken hjælp, der er den rette for dig.

Peter Roed

Initivativtager Kriseramt Far

“Udover den faglige viden gennem mange sager i Familierethuset og kommunen er Kriseramt Fars force netop, at det ikke er psykologer eller jurister men vi har oplevet det på egen krop og ved hvad vi snakker om. Vi kan sætte os ind i din situation på en helt anden måde.”

5/5

Thomas

Thomas kæmpede ikke kun mod trusler og løgne men også et system, der ikke er kendt for at favorisere fædre. Heldigvis kunne Kriseramt Far bidrage med kompetente råd og vejledning, der virkelig ændrede situationen til det bedre.

Du kan læse hele Thomas’ historie og alle de andre anmeldelser på Trustpilot.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.