Vi er specialister i krisecentersager

Er moren taget på krisecenter med dit barn? Så læs med her!

Vi er i Kriseramt Far specialister i krisecentersager og bliver hver eneste uge kontaktet af flere fædre, hvor moren er taget på krisecenter med børnene og anklager faren for fysisk- og/eller psykisk vold. Det kan også være social kontrol eller økonomisk eller seksuel vold – som i nogle tilfælde fører til en politianmeldelse. 

Den typiske situation fædrene oplever

Du kommer hjem fra arbejde og der er ingen hjemme. I første omgang tror du, at moren er taget ud og handle med børnene og ringer derfor til hende, men telefonen går direkte på telefonsvareren.

Du går ud i haven og går ind på børnene værelser, men de er der ikke. Du ringer endnu en gang til moren og sender hende også en sms – men der er intet svar. Herefter går du ud i køkkenet, hvor der ligger en seddel hvor der står:

”Vi har det godt og er taget et trygt og sikkert sted hen.”

Hvad skal det her betyde? Der er noget som ikke stemmer, og noget som får alarmklokkerne til at ringe hos dig – men også en følelse choktilstand.

Du ringer til hendes mobil igen og igen, men den bliver ved med at gå på telefonsvareren.

En helt naturlig reaktion er selvfølgelig, at man er bange og går i panik og man vil ringe til politiet. En helt naturlig ting er også, at man har risiko for at gøre dumme og uhensigtsmæssige ting fordi, at man nu står i en krisesituation som er usammenlignelig med alt andet, man før har oplevet. De færreste ved hvilken følelse man står med, når man ikke ved hvor ens børn er og om de er okay – og der er tusinde spørgsmål som flyver gennem hovedet. Er børnene blevet bortført og er der sket dem noget? Hvis hun har taget dem væk – hvor har hun taget dem hen og hvorfor? Har hun taget dem med til udlandet? 

Hvordan kan hun dog finde på det – godt nok havde der været et skænderi aftenen før, hvor I havde sagt dumme ting til hinanden. 

Du ringer til hendes mor – men hun tager den heller ikke. Efter lidt tid får du en besked, hvor der står, at din kone er taget på krisecenter med børnene og du ikke skal kontakte din kones mor mere. 

Afsavnet bliver blæst ind kroppen med 1000 kilometer i timen – og du kan kun fokusere på spørgsmålet: hvornår ser jeg mine børn? 

Hvilken historie florerer nu rundt? Hvad med børnene som jo skal jo tilbage i børnehave og skole?

Det er lige præcis her Kriseramt Far kan hjælpe dig med at gøre de rigtige ting og holde hovedet koldt i en meget umenneskelig svær situation. Du agerer helt naturligt ud fra følelser og afmagt – men vi hjælper dig med at gøre de ting som skal til og navigere i et system som Familieretshuset – kommunen og evt. politiet hvis du er blevet anmeldt for fx fysisk og/eller psykisk vold eller andet.

Det er helt naturligt, at mange tror, at det kun er dig der har gjort noget galt, hvis de finder ud af at moren er taget på krisecenter. Ordet krisecenter hænger nemlig for de fleste sammen med, at kvinden har været udsat for vold. Derfor er du allerede skyldig i andres øjne og folks forforståelse er, at du er voldsudøver – også selvom der er to sider af en sag og det i øvrigt kan være at du slet ikke har været voldelig. 

Man kan sagtens komme ind på et krisecenter uden at have været udsat for vold. Det er den historie som kvinden fortæller som er afgørende for om hun kommer ind på et krisecenter med børnene eller ej. Der skal kun være mistanke eller trusler om vold for at man kan komme ind.

På LOOK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentres hjemmeside står der:

”Krisecentrene i Danmark har mange forskellige tilbud til dig, der bliver udsat for vold. … De er et tilbud om midlertidigt ophold, hvis du ikke kan opholde dig i dit eget hjem på grund af vold eller trusler om vold. Kvindekrisecentrene tager imod kvinder udsat for vold i nære relationer, uanset om volden har været fysisk, psykisk, seksuel, materiel, økonomisk, æresrelateret eller digital eller en kombination af de mange former for vold.”

Gode råd til dig hvor moren har dit barn på krisecenter

 1. Søg professionel rådgivning hurtigst muligt.
 2. Tiden er afgørende i disse sager og du skal derfor ikke vente. Det handler om at få ansøgt de relevante myndigheder. Familieretshuset ift. forældremyndighed, bopæl og samvær og familieafdelingen i kommunen ift. en evt. bekymring omkring dit barn.
 3. Skriv en sms til moren og, at det er vigtigt, at børnene har kontakt til dig og at I må lave nogle aftaler om hvornår de kan tale med dig og omvendt.
 4. Skriv ikke dumme sms’er til hende.
 5. Undgå alt som har en konfliktoptrappende adfærd.
 6. Du skal ikke forsøge at spore din eks og børnene ved at logge ind på e-mails, apple-id eller andet. Også selvom du har mulighed for det via jeres digitale udstyr.
 7. Ansøg med det samme om midlertidigt kontaktbevarende samvær – og/eller midlertidig bopæl- og midlertidigt samvær. Lav aldrig ansøgningerne alene (få hjælp af os), da det er afgørelse for hvordan du udfylder dem – herunder hvad der står i dem og hvordan afkrydsningen sker ift. hvilket spor (§§ 6 eller 7) at FRH. laver en screening af sagerne og de visiteres i.
 8. Lav. Evt. en bekymring til kommunen ift. at dine børn ikke kommer i institution
 9. Opsøg ikke din eks – selvom du ved hvor hun er.
 10. Bliver du kontaktet af politiet som fortæller, at du enten er blevet anmeldt for vold, så må du ikke udtale dig før du har os med som bisidder. Vi tager med dig til afhøring hos politiet. Politiet kan fortælle i telefonen, at de vil sigte dig, når du møder op. De vil ofte gerne høre lidt fra dig i telefonen, men det er vigtigt, at du holder fast i, at du gerne vil udtale dig, når du har en med til afhøringen. Du skal ikke udtale dig – også selvom du har dit på den rene.
 11. Skift ikke låsene til jeres hus/lejlighed – så hellere tage væk (hvis DU føler dig utryg)
 12. Kontakt børnenes skole/institution ift. at I har en svær familiesituation og du pt. ikke ved hvor moren og børnene er.

Kvinderne bruger krisecentrene bevidst til egen fordel i sagsbehandlingen hos myndighederne

En stigende tendens viser, at visse forældre ikke skyr nogen midler, når de har besluttet, at den anden forælder ikke længere skal deltage i børnenes liv. I disse tilfælde bliver et ophold på et krisecenter betragtet som et effektivt ’våben’ i sagen. Dette placerer den anden forælder i et dårligt lys i den fortsatte sagsbehandling og har afgørende indflydelse på, hvor børnene ender med at bo. Typisk vil børnene ende hos den forælder, der har taget dem væk og forhindret samvær med den anden forælder, da tilknytningen er stærkest til den forælder, børnene har boet hos hele tiden. Men er det den bedste beslutning for barnet? Vi mener ikke det. Når man opholder sig på et krisecenter, udsteder krisecentret en erklæring, der bekræfter moderens oplysninger om vold og opholdets validitet, baseret udelukkende på samtaler med moderen. Faderen har ingen mulighed for at kommentere denne erklæring, og hans synspunkter bliver sjældent hørt. Dette ensidige syn kaldes en “ensidigt indhentet erklæring” og bør ikke tillægges værdi, da det ikke er objektivt. Desværre bliver erklæringen og opholdet på krisecenteret ofte tillagt vægt i Familieretshuset og kommunen og hos politiet, hvilket skaber et problem, da virkeligheden kun fortælles fra den ene forælders perspektiv. Det er afgørende, at alvorlige udokumenterede anklager som fysisk/og eller psykisk vold undersøges fuldt ud, så beslutninger om børnenes liv og skæbne baseres på den fulde virkelighed.

Hvilke kvinder tager på krisecentre og bruger børnene som ’våben’?

Kriseramt Far har måtte konstatere, at det ret ofte sker i “højkonfliktsager”, det vil sige, hvor der f.eks. er påstande om fysisk eller psykisk vold, at den forælder der er taget væk med børnene på krisecenter har en del karaktertræk, som er forenelig med en personlighedsforstyrrelse (fx borderline eller narcissistisk).

Myndighederne tillægger kun helbredsoplysninger vægt i samværs- og bopælssager, hvis disse kan dokumenteres. 

Det er desværre ofte sådan, at mennesker med borderline- eller narcissistisk personlighedsforstyrrelse søger hjælp, bliver udredt og diagnosticeret, bl.a. fordi ét af de karakteristiske træk ved disse personlighedsforstyrrelser er manglende selvindsigt og manglende sygdomserkendelse.

Vi er derfor nødt til at forsøge ud fra adfærden på anden vis at dokumentere, at den forælder der er taget på krisecenter med børnene i virkeligheden, er den forælder som har psykiske udfordringer og brug for hjælp.

Det er ikke sådan at der altid er tale om, at en mor der tager ophold på et krisecenter har en udiagnosticeret personlighedsforstyrrelse. Der er bestemt tilfælde, hvor et krisecenterophold er det helt rigtige, og hvor en kvinde beskytter sig selv og sine børn relevant ved at tage ophold på et krisecenter.

Hos Kriseramt Far havner et stort omfang af de sager, hvor kvinden har taget uretmæssigt ophold på et krisecenter, og hvor det viser sig, at kvinden har en del adfærds- og karaktertræk, som er forenelige med en personlighedsforstyrrelse.

Kriseramt Far har en særlig viden indenfor dette område, og kan hjælpe med både at afdække og forsøge at få dette perspektiv frem i sagen, og kan rådgive om, hvordan man bedst agerer i sådan en situation.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Ring på 70 60 59 10

Peter Roed

Initivativ tager Kriseramt Far

“Kriseramt Far tager ikke en klients interesse på samme måde som en advokat. Vi har altid barnet i centrum og støtter herigennem de fædre, som vi hjælper.

Det er vigtigt med en realistisk tilgang.”

5/5

Rasmus

Efter at konflikterne med Rasmus´ ekspartner over 1,5 år var vokset til en uløselig knude, sad Rasmus i en situation, han selv beskriver som uoverskuelig. Heldigvis fik han Kriseramt Far med som partsrepræsentant, og nu har han igen fået mod på tilværelsen og nye kræfter til at kæmpe for sin datter.
Læs hele Rasmus’ historie og alle andre anmeldelser på Trustpilot.
Scroll to Top