Gode råd om skilsmisse

5 ting du skal huske som far i en skilsmisse


1. Flyt aldrig adresse fra jeres fælles hjem. Hvis du først flytter adresse, bliver den

forælder der er tilbage på bopælen ’bopælsforælder’ og den anden forælder

’samværsforælder’. Bopælsforælderen har magten - så vær opmærksom på dette.


2. Aftaler og kommunikation skal foregå på mail – dette er vigtigt ift. at vise

dokumentationen senere hen, men også hvem der kan samarbejde.


Samarbejdsspørgsmålet bliver der kigget på ift. hvem der skal have bopælsadresse.


3. Sørg for at se dine børn mindst lige så meget, som du plejer – så der ikke kan

argumenteres for nedsættelse af samvær, da det er den, der har børnene mest der

har bopælen.


4. Sørg for at være en aktiv del i børnenes liv – herunder skolesamtaler, deltag i

lægebesøg og andre arrangementer.


5. Sørg for at adskille følelser og økonomi. Køber den anden ikke tøj og sko til børnene

– så gør det selv. Vær rundhåndet ift. at give dine børn det de har brug for.

Gode råd om skilsmisse

Når I flytter fra hinanden, er der en række forhold for jeres børn, I skal blive enige om:

 

I Statsforvaltningen kan I få hjælp til at finde en løsning på de spørgsmål.

 

Selvom i er endt i en skilsmisse og I ikke længere bor sammen, er det vigtigt at huske, at I alligevel begge børnenes forældre resten af livet. For mange kan det efter en skilsmisse være vanskeligt at samarbejde om børnene, og der kan opstå konflikter. En skilsmisse er i sig selv en svær ting, navnlig for børn, men det er ekstremt hårdt for dem, hvis de to personer, børnene holder allermest af, og som de har brug for til støtte i denne svære periode, bekriger hinanden.

 

Vi kan før, under og efter skilsmissen hjælpe jer med at få et godt samarbejde. Jeres børn har i Statsforvaltningen også mulighed for at deltage i børnegrupper, hvor de kan møde andre børn, der også er i den svære situation, det er når forældrene vælger at blive skilt.

 

Alle børn og familier er forskellige, og børns behov varierer i forhold til deres alder. Det er derfor umuligt at pege på én rigtig løsning, når det gælder, hvor meget barnet skal være sammen med den ene og den anden forælder.

Er et barn mest knyttet til den ene forælder, er det mest naturligt, at barnet tilbringer hovedparten af sin tid sammen med denne forælder. Men ofte er barnet knyttet lige meget til begge forældre. Derfor må I, til trods for skilsmissens kaos og følelser, som forældre sammen forsøge at afveje en lang række faktorer på barnets/børnenes vegne, når I skal lægge jer fast på samværet.


God kommunikation er nøglen


Parforholdet eller ægteskabet er slut, men forældreskabet fortsætter resten af jeres liv. Som forældre skal I for jeres barns skyld derfor fortsat kunne kommunikere og samarbejde med hinanden.

 

Det kan imidlertid være nemmere sagt end gjort at etablere et godt samarbejde om børnene efter en skilsmisse. Mange er gået fra hinanden, fordi konflikterne netop er blevet for store, eller kommunikationen har været for svær. Sorg, vrede, bitterhed, skuffelse kan stå i vejen.

 

Mange undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem børns trivsel og forældres evne til at samarbejde med hinanden efter en skilsmisse. Der er derfor god grund til at finde gode måder, hvorpå man som forældre kan fortsætte kommunikationen med hinanden omkring barnets liv og dagligdag efter en skilsmisse - også selvom man selv føler vrede eller sorg. Alternativet er nemlig, at børnene bliver efterladt alene med ansvaret for at skabe sammenhæng i deres eget liv. For de fleste børn, og navnlig de yngre, er det alt for stor en opgave at lægge på deres skuldre, og det kan have store konsekvenser i forhold til trivsel og udvikling, og altså for resten af deres liv.

 

Særligt vil børn, der oplever konflikter eller manglende kommunikation mellem forældre betale dyrt.

 

Så selv om det er svært, er det ikke desto mindre det, som jeres barn har brug for – og den gode kommunikation starter ofte med dig selv.

 

Hvad kan du gøre for at lette kommunikationen mellem dig og din ekspartner?


 • Vis interesse og lyt oprigtigt – øv dig i at stille spørgsmål, selvom du helt automatisk har lyst til at kommentere eller give udtryk for din holdning.


 • Tal i ”jeg-sprog” i stedet for i ”du-sprog” - gør dig umage for at skelne mellem de ting, der er dine følelser, og de ting der angår jer begge


 • Vær opmærksom på timingen for, hvornår du bringer svære ting op


 • Tænk over hvilke interesser og behov, der mon kan være bag den andens standpunkt/holdning

 

 • Giv hinanden tid til at tage en tænkepause


 • Undgå sms og mails, ring eller mød hinanden.


 • Er kommunikationen virkelig dårlig så hold jer til mails og ikke sms


 • Vend beskyldninger til bekymringer


 • Hold dig til kendsgerningerne


 • Hold dig til dine observationer af barnet


 • Søg hjælp hvis samarbejdet er for svært – om ikke andet til dig selv, således at du kan gå konstruktivt og konfliktnedtrappende ind i samarbejdet for dit barns skyld.Hvorfor skilsmisserådgivning?


En skilsmisse er en stor omvæltning for både forældre og børn. Derfor kan det være en god idé at søge skilsmisserådgivning.

 

Formålet med skilsmisserådgivning er at hjælpe forældre, som går gennem en skilsmisse, med konkret viden til deres særlige situation. Den rigtige rådgivning giver jer handlekraft og gør, at I bedre kan få øje på de muligheder, I har, for at gøre skilsmissen så lidt smertefuld som muligt. Er der konflikter om jeres fælles barn/børn, eller er der risiko for at konflikter kan opstå, kan  skilsmisserådgivning bidrage til at styrke forældresamarbejdet, så de negative følger for barnet begrænses bedst muligt.

 

Skilsmisserådgivning kan også gøre det mindre svært at håndtere den usikkerhed og de mange spørgsmål der er, når man som forældre går fra hinanden og fortsat skal samarbejde om de fælles børn. Uanset hvad skal der træffes mange fælles beslutninger, når man går fra hinanden og har børn sammen - skilsmisserådgivning kan være med til få overblik over hvad det kræver, for at man ender med gode beslutninger og kan samarbejde fremadrettet.

 

Hos Kriseramt Far kan forældre få skilsmisserådgivning, vejledning og rådgivning i forbindelse med skilsmissen - men lige så vigtigt: Vi lytter til dig, og giver dig mulighed for at reflektere over situationen, uden samtidig at skulle handle.

 

Du kan få skilsmisserådgivning både før, under og efter en samlivsophævelse eller skilsmisse, og få hjælp med spørgsmål om f.eks.:

 

Skilsmisse/separation; hvad siger reglerne, og hvordan gør man?

Rettigheder og pligter ved samlivsophør og skilsmisse

Barnets bopæl og samværsordninger; hvilken hjælp findes der, hvis forældrene er uenige?

Økonomi og bolig efter skilsmissen (f.eks. børnebidrag og sociale ydelser til enlige forsørgere)

At forstå sagsbehandlingen i kommunen og Statsforvaltningen

Få hjælp af en partsrepræsentant som tager med i Statsforvaltningen

Spørgsmål eller brug for hjælp?


Ring på 5290 9703


Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre

Peter Roed

Initiativ tager Kriseramt Far
Kriseramt Far vil gerne anbefale bogen 'To hjem én familie' af Hanne Søndergaard Jensen. Det er en bog om skilsmisse i børnehøjde.

KRISERAMT FAR


Tlf. 52 90 97 03


Email: kontakt@kriseramtfar.dk