Kontakt

KONTAKT OS

DU BEHØVER IKKE VIDE HVAD DU VIL...

DET ER NOK, AT DU FØLER BEHOV FOR HJÆLP ELLER NOGEN AT TALE MED. SÅ AFKLARRER VI, HVOR DU KAN FÅ HJÆLP.


EFTER EN GRATIS AFKLARRINGSSAMTALE I TELEFONEN, VIL DET KRÆVE EN RÅDGIVNING/PERSONLIG SAMTALE PÅ 1 TIME. 


DET ER VIGTIGT FOR KRISERAMR FAR AT VIDE, HVORDAN DU HAR FUNDET FREM TIL SIDEN, DIN OPLYSNING VIL KUNNE HJÆLPE ANDRE FÆDRE.


Google
Facebook
Andet
 
 
 
 
 
 
 


Ring på 5290 9703

Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre


I weekenden fungerer telefonen som krisetelefon - mod  betaling. Og vi besvarer ikke generelle spørgsmål eller lettere sager. Dvs. sager kun som bortførsel, krisecenter, mistet samvær mm. kan jeg hjælpe med i weekenden.


Men du er i alle hverdagene velkommen til at ringe inden for normal arbejdstid 8-16 og få op til 15 min. gratis afklaringssnak - og jeg rådgiver dig også, om du skal ind til en samtale, videre til et andet sted eller hvilken hjælp der er den rette for dig.


Afklarringssnak i telefonen

Når du ringer ind, skal jeg som udgangspunkt høre kort om situationen og du vil blive stille nogle få spørgsmål - her skal vi finde ud af om vi kan hjæpe dig med din situation, hvilket fører til, at du skal have 1 times rådgivning over telefon, Skype eller personligt fremmøde.

Der er ingen grund til at du betaler penge for at komme ind til en samtale hvor du får af vide, at vi ikke kan hjælpe dig. Derfor er det vigtigt med en afklarringssnak.

TEAMET BAG

Jeg hedder Peter Roed og er initiativtager til 'Kriseramt Far' via hjemmesiden her kriseramtfar.dk.

Jeg tager telefonen og møder dig personligt til en samtale - og jeg er far, der har været gennem svære kriser og prøvet kampen mod systemet selv. Jeg har været gennem alle følelserne og ved, hvad du snakker om.


Min force er netop, at jeg ikke er psykolog eller jurist, men har oplevet det på egen krop og ved hvad vi snakker om. Jeg kan sætte mig ind i din situation på en helt anden måde.


Jeg er læreruddannet med mange års erfaring i folkeskolen med børn på alle klassetrin. Jeg har haft at gøre med familier og afholdt samtaler med mange børn og forældre. Derudover er jeg pædagogisk konsulent. 


I dag driver jeg Kriseramt Far som rådgiver og partsrepræsentant. Kriseramt Far består af mig - og derudver et netværk af de bedste jurister, advokater, socialrådgivere, psykologer/psykoterapeuter med stor erfaring i krisehåndtering, børnesagkyndige med erfaring fra Familieretshuset (tidligere Statsforvaltningen).

Jeg har i de seneste to år haft over 2000 opkald fra fædre og hjulpet størstedelen videre i deres svære situation. 


Når vi får børn og oplever den kærlighed og omsorg, vil vi gå "gennem ild og vand" for vores børn og give dem den bedste tilværelse som muligt.

De færreste af os forbereder os på, at skulle være forældre hver for sig, da det oftest er et fælles projekt.

Alligevel bliver mange par skilt, og det har også store konsekvenser for børnene.

Nu skal man pludselig til at være forældre på en anden måde, og hvordan holder man fokus på barnets perspektiv.

Jeg havnede selv i en ulykkelig situation efter samlivsophør. Det var en hård periode, hvor jeg på egen krop oplevede en stor magtesløshed i forhold til et system og en lovgivning, som jeg bestemt ikke oplevede varetog barnets bedste.

I en periode på 6 måneder havde jeg stort set ingen kontakt til mine 2 børn. Det var hårdt for børnene og også for mig selv. Jeg havde dengang tillid til at "systemet" og lovgivningen ville tage bedst muligt vare på mine børn og deres behov.

Desværre blev det en lang og sej kamp og jeg har fået en masse viden og erfaringer om lovgivningen og systemet. Lige fra Statsforvaltningen til kommunen, Ankestyrelsen, Advokatklagenævnet, psykolognævnet, børnesamtaler, børnesagkyndige undersøgelser mm. Disse erfaringer vil jeg gerne dele med andre, der står i en lignende situation. Jeg kan komme med konkrete råd, og kan også sætte mig ind i smerten og afmagtsfølelsen i forhold til at miste kontakten enten delvist eller helt til sine børn.


Jeg blev udsat for injurirende påstande og fandt senere ud af hvordan systemet er sat sammen. Selv en børnesagkyndig undersøgelse er ingen garanti og kan være måske være mangelfuld og fejlbehæftet. Når man får medhold i klagen er det for sent, da sagsbehandlingsttiden er lang og retssagen allerede er slut - helt uden konsekvenser.

Jeg havde flere advokater og oplevde desværre flere adovokater - inklusiv en af mine egne, som kun konfliktoptrappede og derved kun gjorde situationen værre. Når man ikke kan samarbejde i en højkonfliktsag er det stadigvæk vigtigt at blive på sin egen sti og holde den ren. Det handler om at få vendt hele situationen om, så børnene er i fokus og det ikke ender med kønnenes kamp selvom jeg til hver en tid vil påstå at kvinderne i de fleste sager bliver favoriseret. Jeg lærte at parkere mine følelser og være konstruktiv og informativ omkring børnene.

Disse erfaringer vil jeg gerne give videre sammen med mit team.

Vi har været i gennem tunge sager i byretten og landsretten i flere omrgange. Herudover erfaringer med fogedretten og skifteretten.

Herudover siddet til utallige møder i Statsforvaltningen til vejlednings, rådgivnings- og juridiske møder. Derfor tager jeg også med som partsrepræsentant i Statsforvaltnigen og kommunen i hele landet.

Vi har haft forskellige advokater og fundet frem til de bedste, som kan varetage din sag. anbefaler dog kun til advokaterne - men afholder gerne et overleveringsmøde også. 


Hvis du ligger i en skilsmisse og vil søge rådgivning for par, har vi også mulighed for at anbefale en rådgiver, der tager par ind og ser tingene fra børnenes vinkel.


Kriseramt Far har selvfølgelig fuld fortrolighed, så du kan føle dig tryg. Dvs. navn og telefonnummer og dokumenter forbliver kun hos Kriseramt Far - med mindre andet er aftalt med dig. Du underskriver en fuldmagt på, at Kriseramt Far må være din partsrepræsentant, hvilket kun er nødvendigt, hvis du skal i Statsforvatningen eller kommunen - kontakt til Familieretten eller andre relevante myndigheder.


Bestiller du en personlig samtale, skal du lave en forhåndsbetaling. Hvis du afbooker dagen før samtalen inden kl. 12 får du pengene tilbage. Møder du ikke op eller aflyser samtalen efter kl. 12 dagen før samtalen, får du ikke dine penge tilbage. En for sen afbooking kommer ubeskåret til at gå til vores Google Adwords, så andre fædre kan finde 'Kriseramt Far'.


Skal du have en partsrepræsentant med i Statsforvaltningen eller kommunen, skal du være opmærksom på, at der skal bookes et skolingsmøde (rådgivningsmøde) inden Statsforvaltningen/kommunen, dette er nødvendigt for at kunne blive sat ind i tingene og møde dig og lægge en taktik og strategi. Der skal altid laves en forhåndsbetaling en uge før datoen for mødet i Statsforvaltningen/kommunen.